nieuws

NVA-kantoren boeren goed

Archief

Financieel gezien was 2005 een goed jaar voor de NVA-kantoren, zo blijkt uit het jaarlijkse bedrijfsvergelijkend onderzoek. Een gezonde omzetgroei, met name bij schadeproducten, oversteeg een toename van de kosten, wat leidde tot een kleine stijging van de winst.

Ruim driekwart van de gezamenlijke omzet van de NVA-kantoren kwam vorig jaar uit provisie voor schadeproducten. Voor het gemiddelde kantoor betekende dat _ 1,54 (1,4) mln aan schade-inkomsten, een toename van 10%. Binnen Schade zijn Motorrijtuigen en Brand de belangrijkste branches, met elk een aandeel van ongeveer 30% binnen het totaal. Daarna volgen Medische Varia, Transport en Overige Varia.
Levenproducten droegen voor het gemiddelde kantoor _ 0,26 (o,27) mln bij aan de omzet, een daling van 3,7%. De overige producten (waaronder hypotheken) waren goed voor _ 0,20 (0,23) mln, een daling van 13%. De gemiddelde omzet per kantoor nam met 8,1% toe tot _ 2,0 (1,9) mln.
Volmachtactiviteiten
Van de totale schadeomzet kwam39% uit volmachtactiviteiten en 57% uit provinciale provisie. Het aandeel andere beloningsvormen (fee’s en bonussen) bedroeg 4%. Relatief gering, maar bonussen lieten met 77% wel het hoogste groeicijfer zien. Ook opmerkelijk was het verschil in groei tussen provinciale provisie (2,7%) en volmachtprovisie (18,3%).
Van alle kantoren betrok circa de helft omzet via subagenten. Fors meer dan de 38% in 2004. Het gemiddelde kantoor werkte met achttien subagenten. De daaraan doorbetaalde provisies namen vorig jaar met 58% toe ten opzichte van 2004.
Tegenover de groei van het aantal subagenten stond een afname van het aantal verzekeringsmaatschappijen waarmee de NVA-kantoren zaken deden. Gemiddeld waren dat er 38 (46 in 2004). Het aantal hypothecaire kredietverstrekkers waarmee zaken werd gedaan, was gemiddeld 10.
Arbeidskosten
Het gemiddelde NVA-kantoor telde vorig jaar 19,1 voltijdbanen. De financiële productiviteit per arbeidsplaats steeg naar _ 106.300, 4,4% meer dan in 2004. De gemiddelde arbeidskosten per werkzaam persoon kwamen uit op _ 55.600, 4,3% meer dan in 2004. Arbeidskosten vormden met 63% het leeuwendeel van de exploitatiekosten, op afstand gevolgd door kantoorkosten en huisvestingskosten.
Van de NVA-kantoren heeft 87% het jaar afgesloten met een positief saldo. Het exploitatieresultaat per kantoor nam gemiddeld met 2,6% toe tot _ 333.900. Het rendement op omzet nam af tot 16,5% (17,6%).

Reageer op dit artikel