nieuws

NVA in geweer na millenniumbrief van Aegon aan zakelijke klanten

Archief

Aegon heeft de NVA tegen zich in het geweer geroepen door, zonder het betrokken intermediair tijdig te informeren, direct alle zakelijke verzekeringnemers aan te schrijven over het millenniumvraagstuk. Volgens de NVA zijn hiermee afspraken binnen Verbondsverband geschonden. Aegon is van mening dat daar geen sprake van is.

Dat intermediairverzekeraars een rechtstreekse millennium-boodschap aan de verzekeringnemers willen sturen, vindt de NVA begrijpelijk (“gezien de belangrijke en mogelijk juridisch vergaande strekking van de boodschap van verzekeraars”, aldus Joost Meijs van de NVA), maar dan wel in overleg met het betrokken intermediair.
De NVA wijst er op, dat op dit punt met het Verbond van Verzekeraars is afgesproken dat de maatschappijen het intermediair hierover zeer tijdig zullen informeren. “Daardoor heeft de assurantie-adviseur de gelegenheid zijn klanten voor te bereiden op de millenniumproblematiek en op de informatie van de verzekeraar.” Aegon informeerde het intermediair echter pas op de dag dat de mailing aan verzekerden de deur uit ging.
Afspraak
De NVA vreest dat het schrijven van Aegon het eerste is in een reeks van millennium-mailings die verzekeraars in de komende weken aan hun klanten zullen versturen. De standsorganisatie roept de maatschappijen daarom op de afspraak met het Verbond na te komen.
De NVA is evenals het Verbond van mening dat verzekeraars zich bovendien moeten beperken tot de belangrijkste informatie en geen uitgebreide eigen brochures en checklists aan de verzekerden moeten sturen. Aegon stuurde zowel een algemene brochure over het 2000-probleem als een checklist mee.
Dergelijke initiatieven kunnen reeds gestarte activiteiten van het intermediair doorkruisen en kunnen strijdig zijn met het door het Verbond gekozen uitgangspunt (nl. centrale coördinatie). In de toolkit die assurantietussenpersonen ter beschikking staat, is ruimschoots voorzien in dergelijk materiaal. De kans is groot dat klanten anders meerdere checklists ontvangen. Dat leidt tot een voor de klant verwarrende en dus onwerkbare situatie”, stelt de NVA.
Geen uitstel
Aegon meent met het versturen van de mailing inclusief brochure en checklist geen afspraken geschonden te hebben. “Wij hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid en vonden dat van verder uitstel, gezien de ernst van het probleem, niet sprake kon zijn”, aldus Theo Bouts, directeur Aegon Schade Bedrijven. Bouts wijst hierbij ook op een uitspraak van de Raad van Toezicht, die bepaalt dat verzekeraars bij ‘belangrijke berichten aangaande de dekking’ niet uitsluitend mogen vertrouwen op de rol van het intermediair.
Aegon: ‘Wij gaan clausuleren’
In de bij NVA verkeerd gevallen mailing aan verzekerden meldt Aegon alvast dat de ondernemers niet hoeven te rekenen op dekking bij eventuele millenniumschades. “Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen om op zeer korte termijn op alle lopende verzekeringen een clausule te plaatsen waarin de dekking voor millenniumschade vrijwel geheel zal worden uitgesloten”, zo waarschuwt de maatschappij. Hiermee neemt Aegon een voorschot op het standpunt van het Verbond van Verzekeraars. Naar verwachting zal dat na het marktoverleg van 17 juni bekendgemaakt worden. Het ziet er naar uit dat het advies lopende contracten voor de particuliere markt onaangetast zal laten. Voor de zakelijke markt volgen er uitsluitingen in combinatie met alternatieve (beperkte) dekking in een pool.

Reageer op dit artikel