nieuws

NVA herhaalt roep om tijdige betaling pensioenuitkeringen

Archief

In de schaduw van de politieke behandeling van de Pensioenwet heeft de NVA opnieuw gepleit voor een wettelijke garantie voor tijdige en correcte uitbetaling van pensioengelden.

De intermediairorganisatie deed die oproep voor de zomer ook al eens. NVA-voorzitter Bob Veldhuis repte toen van “schrijnende gevallen” door vertragingen in de uitbetaling van pensioengelden van drie tot zes maanden.
Pensioenverzekeraars zeiden zich niet dat beeld te herkennen. “Het staat hier op alle plafonds geschreven dat uitkeringen tijdig worden gedaan. Desnoods, als er nog vitale gegevens ontbreken, keren we voorschotten uit”, stelde Merel Engelbert van Bevervoorde, pensioendirecteur van Nationale-Nederlanden. “Interne cijfers wijzen uit dat NN met uitkeringen altijd binnen de gestelde termijn van maximaal vier weken vertraging blijft. We krijgen er ook geen klachten over.”
De NVA stelt nu dat er “wel degelijk problemen” zijn met de tijdige uitbetaling en overdracht van pensioengelden. “In het wetsvoorstel voor de Pensioenwet blijft de bescherming van de werknemer beperkt tot de totstandkoming van de pensioenovereenkomst en de periodiek van pensioenopbouw”, klaagt de standsorganisatie.
Shoppen
De NVA beklaagt zich verder over het feit, dat de Pensioenwet aan de aankoop van uitkeringen bij een andere verzekeraar als waar het pensioenkapitaal is opgebouwd de voorwaarde stelt dat de pensioenovereenkomst hierin moet voorzien. “De huidige ruimere ‘shopmogelijkheid’ is direct in het belang van deelnemers.”

Reageer op dit artikel