nieuws

NVA gekant tegen uitwisseling gegevens onder paraplu ABP

Archief

De NVA heeft de wijze waarop het pensioenfonds ABP en ABP Verzekeringen persoonsgegevens onderling uitwisselen ter toetsing voorgelegd aan de Registratiekamer. Ook bij staatssecretaris De Grave heeft de NVA haar principiële bezwaren hiertegen geuit.

“Het is in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen in de pensioenmarkt, wanneer bedrijfspensioenfondsen persoonsgegevens verstrekken aan commerciële partijen, al dan niet in concernverband. Zij bestaan en functioneren immers op grond van een wettelijke taak, waarbij andere partijen zijn uitgesloten”, meent de NVA.
De organisatie wil van de Registratiekamer weten of de uitwisseling van persoonsgegevens is toegestaan op grond van de Wet Persoonsregistratie. Het ABP-pensioenfonds en ABP Verzekeringen maken deel uit van dezelfde holding.
Publiek/privaat
De NVA heeft zich onlangs tot leden van de CDA-fractie van de Eerste Kamer gewend naar aanleiding van de verschijning van rapporten van de Algemene Rekenkamer en het CTSV (College van toezicht sociale verzekeringen). Uit die onderzoeken trekt de NVA de conclusie dat uitvoerders in de sociale zekerheid hun publieke en private activiteiten onvoldoende weten te scheiden.
De CDA-senatoren hadden over deze materie vorig jaar al schriftelijke vragen aan de regering gesteld. Naar aanleiding van de hints van de NVA hebben de parlementariërs opnieuw vragen voorgelegd aan staatssecretaris De Grave. Zij willen weten op welke termijn het door de regering toegezegde standpunt verwacht kan worden.

Reageer op dit artikel