nieuws

NVA en VVHN zien niets in integratie EU-hypotheekmarkt

Archief

De NVA en de VVHN willen niet dat de Europese Commissie actie onderneemt om de Europese hypotheekmarkt verder te integreren. “Dat heeft nadelige consequenties voor Nederland.”

De Europese Commissie publiceerde afgelopen zomer een consultatiedocument over de hypotheekmarkt in de EU. De commissie wil van betrokken partijen weten of aanvullende regelgeving nodig is om grensoverschrijdende hypotheekverstrekking mogelijk te maken. In dat kader hebben het ministerie van Financiën, de NVA en vereniging van hypotheekadviseurs VVHN met elkaar overlegd.
Beide verenigingen vinden verdere integratie van de Europese hypotheekmarkt niet nodig, laat beleidsmedewerker Fred de Jong namens NVA en VVHN weten in NVA-orgaan Reflector. “De berekende voordelen van integratie zijn volgens een studie van de London School of Economics voor Nederland beperkt. Daarnaast werkt de Nederlandse markt in vegelijking met andere EU-landen goed en efficiënt.”
Bovendien is de verwachting dat de markt voor grensoverschrijdende hypotheken, nu 1% van het totaal, door integratie niet groter zal worden. “Op dit moment zijn er in Nederland voldoende aanbieders, diverse verschillende hypotheekproducten en kunnen consumenten relatief eenvoudig een hypotheek krijgen.”
De Jong noemt ook twee nadelige gevolgen voor ons land: “Integratie betekent in eerste instantie meer regelgeving, dus meer administratieve lasten die door de lidstaten en Europese burgers moeten worden betaald. Vergroting van de markt leidt daarnaast tot meer reclame- en marketingkosten bij onze bedrijfstak, hetgeen uiteindelijk door de consument betaald gaat worden.”
NVA en VVHN vinden het belangrijker dat informatiebronnen rond hypotheken makkelijker toegankelijk worden en dat de consumentenbeschermingsregels per land beter inzichtelijk worden.
Beide wijzen op meer administratieve lasten en meer marketingkosten.

Reageer op dit artikel