nieuws

NVA en VVHN mengen zich in debat over hypotheekrente

Archief

De NVA en vereniging van hypotheekadviseurs VVHN hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd met hun visie op de hypotheekrenteaftrek.

“De visie van de financiële dienstverleners is onontbeerlijk om te komen tot een afgewogen standpunt”, vinden beide verenigingen, die pleiten voor een integrale visie op het eigenwoningbezit. Naar eigen zeggen sluiten de leden van de NVA en de VVHN de helft van alle hypotheken die via het intermediair worden verkocht. Daarmee zouden zij goed zijn voor circa 30% van de totale hypotheekmarkt. “Eventuele aanpassing van het beleid inzake de financiering van de eigen woning zal dan ook direct of indirect door onze achterbannen aan de woningeigenaren moeten worden uitgelegd. Nu al worden wij door verontruste consumenten gevraagd naar de mogelijke gevolgen van overheidsmaatregelen rond de hypotheekrenteaftrek.”
De verenigingen willen een situatie zien te voorkomen als bij de introductie van het nieuwe zorgstelsel. “Daar is de rol van het intermediair bij u onderbelicht gebleven”, geven zij de parlementariërs te kennen. “Ons standpunt is dat wij een discussie over de hypotheekrenteaftrek alleen zinvol achten als tegelijkertijd alle fiscale en niet-fiscale regelgeving rond het eigenwoningbezit wordt meegewogen.”

Reageer op dit artikel