nieuws

NVA en NBVA willen arbeidsmarkt meer gestructureerd aanpakken

Archief

De NVA wil meer structuur aanbrengen in de wijze waarop de arbeidsmarkt en met name de jongerenmarkt wordt benaderd. Ook de NBVA heeft plannen.

De NVA bemiddelt bij stages. Stagezoekenden en NVA-kantoren die een stagiair in huis willen halen, kunnen bij de NVA terecht. Wie een stage zoekt, of op zoek is naar werk, kan zich aanmelden bij de NVA-vacaturelijn, tel. 0343-46.99.28. Een e-mail (hi.nva@atriserv.nl) kan ook. Via het Huibers Instituut van de NVA worden aanbieders en vragers met elkaar in contact gebracht.
De NVA doet verder op andere manieren moeite om schoolverlaters te bereiken. “Er zijn goede contacten met onder meer de Ichtus Hogeschool, de Haagse Hogeschool en de Amsterdamse Academie, waar onder meer lezingen worden gegeven. Er is een jongerenkrant ‘That’s 4 sure’. In het najaar komt er een videoband uit over het werken op een assurantiekantoor, die onder meer gebruikt kan worden voor voorlichting op scholen.”
Recentelijk heeft de NVA de commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs opgericht. De commissie houdt zich onder meer bezig met inventariseren en initiëren van contacten met hbo- en mbo-opleidingen. “Op dit moment wordt geïnventariseerd welke initiatieven er zijn van NVA-kantoren met mbo- en hbo-scholen. Wij weten dat veel NVA-kantoren contacten hebben met scholen in hun regio. Het is goed die contacten te bundelen en centraal te ondersteunen”. In het najaar wil de NVA een voorlichtingscampagne houden voor de leden. Het is volgens de NVA niet de bedoeling, dat de standsorganisaties op het punt van stages de handen ineenslaan.
NBVA
“De NBVA heeft geen bemiddelende rol bij stages. De kantoren hebben individuele contacten in hun regio”, zegt stafmedewerker drs. Bas Meisters. Binnenkort start de Werkgroep Arbeidsmarkt. “Wij bereiden nu de eerste vergadering van de werkgroep voor, waarin de instroom van gekwalificeerde arbeidskrachten zal worden besproken. Wij willen bekijken welke initiatieven wij kunnen ontplooien. Hierbij kan worden gedacht aan het intensiveren van contacten met onderwijsinstellingen en arbeidsbureaus, ten einde de arbeidsstroom naar assurantiekantoren te vergroten.”
Het ligt volgens Meisters voor de hand, dat in de werkgroep ook over stages zal worden gesproken. “Ook kijken we of er samen met verzekeraars een gestructureerd traject kan worden gestart om het imago van de bedrijfstak bij het onderwijs te verbeteren.”

Reageer op dit artikel