nieuws

NVA en NBVA: wég met dreiging volksverzekering

Archief

NVA en NBVA: wég met dreiging volksverzekering

25 JAAR TERUG 1983
In maart 1983 joeg staatssecretaris Joop van der Reijden het intermediair op de kast met zijn plannen voor een volksverzekering tegen ziektekosten. De Uvat, het samenwerkingsverband van NVA en NBVA, trok fel van leer tegen de plannen van deze bewindsman “om de overheidstekorten in de financiering van de gezondheidszorg op bepaalde groepen af te wentelen”.
De door Van der Reijden ontworpen volksverzekering zou volgens de Uvat leiden tot aanzienlijk hogere financiële lasten bij de particulier verzekerden. Beter zou het zijn om snel mechanismen te ontwikkelen om tot een lager consumptieniveau te komen. Particulier verzekerden zouden namelijk circa 40% minder gezondheidszorg consumeren dan fondsverzekerden. “Voorts zal enige beperking in het verstrekkingenpakket en het introduceren van eigen risico’s onvermijdelijk zijn. Kortom: gebruik maken van de instrumenten die in de private sector bewezen hebben tot geweldige besparingen te kunnen leiden.”
De Uvat had er bij voorbaat begrip voor dat dergelijke maatregelen op de korte termijn niet voldoende soelaas zouden bieden. Daarom zou er wel sprake moeten zijn van een solidariteitsoffer van de particulier verzekerden. “Maar een dergelijk solidariteitsoffer kan van deze groep alleen dán gevraagd worden, indien tegelijkertijd én definitief de dreiging van een volksverzekering wordt weggenomen”, aldus de Uvat.
Anderhalf jaar DAK
In AM 6 van 1983 werd de balans opgemaakt van anderhalf jaar DAK, de agentschappencoöperatie van tussenpersonen. “Daar waar vroeger concurrentie was, is nu collegialiteit”, verklaarde voorzitter Ben de Snoo. Destijds omvatte de coöperatie 33 (alle in het midden het land gevestigde) tussenpersonen. DAK omvatte toen ‘pas’ zeshonderd polissen en in totaal vijftig agentschappen.
Behalve dat DAK als postenbank fungeerde, was het ook een platform voor het leggen van contacten met het oog op waarneming bij vakantie en ziekte. In het begin werd daar nog maar weinig gebruik van gemaakt. De Snoo: “Bij een aantal leden bestond aanvankelijk toch zoiets als ‘gepast wantrouwen’. Maar in de loop van het bestaan van DAK zijn de leden steeds meer overtuigd geraakt van het voordeel van onderlinge samenwerking. Zoiets moet van de grond komen, doordat je elkaar beter leert kennen en weet wat je aan elkaar hebt.
Lastendekking in financiering
Unigarant introduceerde in maart 1983 een autofinanciering met een ingebouwde dekking tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De financiering, betrokken van de Nederlandse Middenstands Financieringbank, kende een maximale looptijd van vijf jaar. Als binnen die periode de verzekerde onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden, zou de verzekeraar (London & Lancashire) de maandtermijnen gaan uitkeren aan de financieringsmaatschappij. De verzekeringspremie was verwerkt in het krediet. “Bij een financiering van ( 10.000 over een periode van 36 maanden is de premie ( 15 per maand”, verklaarde de toenmalige directeur van Unigarant, Wim de Witte.

Reageer op dit artikel