nieuws

NVA en NBVA tegen uitstel toetsdatum Beleggen A

Archief

De viering van het vijftigjarig bestaan van de Veluwse Assurantieclub (VAC ) stond geheel in het teken van nieuwe opleidingseisen en beoordeling van de deskundigheid van financiële dienstverleners. Het stemde de aanwezige adviseurs niet echt tevreden. “Waar haal ik eigenlijk die veertig uur vandaan”, zei een van de VAC-leden toen de studiebelasting van Beleggen A ter sprake kwam.

Tijdens de bijeenkomst, van commentaar voorzien door Jurjen Oosterbaan Martinius (Bureau D&O), gaven Wijnand van de Beek (AFM), Niels Mourits (NVA), Rob Groenemeijer (NBVA) en Bob Seemann (Nibe-SVV) hun visie op opleidingen en toetsing in het kader van de WFD.
Tegen uitstel
Opvallend was dat zowel Mourits namens de NVA als Groenemeijer namens de NBVA zich tijdens deze bijeenkomst duidelijk uitspraken tegen een eventueel uitstel van de datum – 1 oktober 2007 – waarop financiële dienstverleners hun deskundigheid op het gebied van Beleggen A moeten aantonen. Beide organisaties gaven overigens aan voorstander te zijn van kennisverwerving – van
Beleggen A – via een traject van Persoonlijke Educatie (PE). Zij vinden niet dat financiële dienstverleners verplicht moeten worden het examen Beleggen A te halen.
In zijn verhaal gaf Wijnand van de Beek, hoofd toezicht AFM, aan het daarmee niet eens te zijn. Hij vindt dat het intermediair deskundigheid maar moet aantonen via een diploma.
Bij de AFM, de spin in het web van deskundigheidseisen en vergunningverlening, zijn tot nu toe 12.000 aanvragen voor vergunningen binnengekomen. Daarvan vallen er 11.000 onder het overgangsregime. Zij dienden in januari dit jaar al een aanvraag in.Van het totale aantal aanvragen zijn er nu 4.500 afgehandeld met een tempo van 500 per week. Eind dit jaar hoopt Van de Beek 9.000 vergunningen beoordeeld te hebben. Bij het hele proces van toetreding zijn binnen de AFM 75 mensen betrokken.
Begrip essentieel
“De tussenpersoon heeft het recht zich inhoudelijk te laten informeren over de producten die hij verkoopt”, zei Van de Beek. “Ook over de kosten, het rendement en de risico’s van het product. Gebruik dat recht dan ook”, adviseerde hij de aanwezige assurantieadviseurs.
Hij vindt het onbegrijpelijk dat er tussenpersonen zijn die producten verkopen die ze zelf niet begrijpen. “De AFM rekent het u wel aan als u geen goed advies uitbrengt.”
Op het terrein van de deskundigheidseisen hebben we drie grote zorgen, aldus Van de Beek. “Zoals gezegd loopt 1 oktober volgend jaar de overgangstermijn af en moet iedere tussenpersoon zijn deskundigheid kunnen aantonen. Onderschat dit niet. In feite kunt u nu al geen levenproducten verkopen als u niet deskundig bent. Vragen om uitstel komt bovendien niet sterk over in een branche waar deskundigheid zo essentieel is.”
De tweede zorg betreft het opleidingsplan voor ondernemers in de financiële dienstverlening, aldus Van de Beek. “Binnen elk bedrijf moet in ieder geval één persoon aanwezig zijn die die deskundigheid wel heeft.”
De derde zorg gaat over het borgen van die deskundigheid. “Het mag natuurlijk niet zo zijn dat je als bedrijf één feitelijk leider hebt die slechts éénmaal per week langs komt”, aldus Van de Beek.
‘Scheer je weg’
Inmiddels zijn er ook aanbieders van financiële producten die tussenpersonen vragen gaan stellen over hun deskundigheid, had discussieleider Jurjen Oosterbaan Martinius gehoord. Groenemeijer en Mourits waren heel eensgezind in hun commentaar. “Tegen aanbieders die tussenpersonen vragen om een kopie van hun aanvraagformulier voor de WFD in te sturen, heb ik maar één ding te zeggen: ‘Scheer je weg'”, aldus Groenemeijer.
Tijdens de discussie gaf Van de Beek wel aan dat de WFD de aanbieder die merkt dat de bemiddelaar structureel foutieve adviezen geeft, verplicht hiervan melding te maken. Groenemeijer en Mourits zagen de bui al hangen en riepen de verzekeraars op om op dit punt heel terughoudend te zijn.
Kennis aanbieders tanend
In zijn bijdrage had Mourits de bal al enigszins teruggekaatst richting verzekeraars. Hij stelde dat het intermediair in toenemende mate specifieke en specialistische kennis mist bij de aanbieders van financiële diensten. Ondanks dat er door deze verzekeraars behoorlijk wordt geïnvesteerd in de opleiding van medewerkers. Door die afnemende inhoudelijke kennis komt het evenwicht tussen gelijkwaardige gesprekspartners onder druk te staan, vindt hij.
Hij constateerde verder dat de explosieve groei in opleidingen is uitgebleven door onduidelijkheid rond toetstermen, examens en verplichtingen. Het intermediair reageert niet adequaat, maar leunt te veel achterover in afwachting van een opleidingsaanbod van de aanbieders, aldus Mourits.
Tachtig geslaagden
Toch boekte opleider Nibe-SVV- afgelopent boekjaar (tot juni) een groei van 18% boven de normale omzet, vertelde directeur Bob Seemann. Hij ziet vooral een groeimarkt in de individuele leer- en toetsarrangementen. Seemann vindt het jammer als de diverse instituten onderling zouden gaan concurreren op basis van de slagingspercentages. “Concurrentie moet komen van de kwaliteit van de opleiding”, aldus Seemann.
Gevraagd naar zijn verwachting aangaande het slagingspercentage van de WFD-examens, verwijst hij naar het verleden toen dit percentage rond de 70% lag. Na doorvragen door Oosterbaan Martinius gaf hij aan een slagingspercentage van minder dan 50% voor de nieuwe modules onacceptabel te vinden. Ter vergelijking: het slagingspercentage van sommige andere opleidingen, zoals Leven, ligt rond de 20%.
Als alternatief voor de examens kwam ook de EVC-procedure aan de orde (Erkennen van Verworven Competenties). Volgens Seemann zou deze procedure enkele duizenden euro’s kunnen gaan kosten. Rob Groenemeijer gaf aan dit bedrag niet te herkennen. Volgens hem zouden de kosten van EVC niet meer dan _ 450 mogen bedragen.
Differentiatie beloningen
Tijdens de discussie kwam ook de differentiatie van provisie op basis van deskundigheid aan de orde. Niels Mourits bleek daar een voorstander van te zijn. “Een hogere honorering is bespreekbaar als er sprake is van meer deskundigheid en een grotere mate van efficiency bij het aanleveren van klanten en nieuwe polissen”, zei hij. Zijn collega Rob Groenemeijer van de NBVA was het daar niet helemaal mee eens . Hij is er met name op tegen dat verzekeraars een grotere deskundigheid gaan belonen.
Gebrek aan kennis en vooral aan tijd bleek min of meer de rode draad tijdens deze bijeenkomst. Dat werd nog eens duidelijk bij een mini-onderzoek naar bekendheid met financiële bijsluiters.
Van de circa zeventig aanwezigen hadden er slechts vijf een dergelijke bijsluiter bekeken.
Jurjen Oosterbaan Martinius Bob Seemann van Nibe-SVV (rechts) aan de tand over de huidige ontwikkelingen bij opleidingen.

Reageer op dit artikel