nieuws

NVA: Delta Lloyd negeert afspraken over transparantie

Archief

Delta Lloyd heeft een brief aan consumenten over bemiddelingskosten aangepast, nadat de NVA had geconstateerd dat de kostenopgave in die brief niet klopte. De vereniging vindt verder dat openheid geven over de bemiddelingskosten een taak is van de adviseur.

De betreffende brief wordt gestuurd aan klanten die om meer informatie vragen over de kosten van beleggingspolissen. “Voor de advieswerkzaamheden van uw assurantieadviseur worden kosten in rekening gebracht. Dit zijn de bemiddelingskosten”, meldt de brief, die ook een specifieke kostenopgave bevat.
De NVA is aan het rekenen gegaan en concludeerde daaruit dat Delta Lloyd een hoger bedrag aan bemiddelingskosten aan de polishouder opgeeft dan daadwerkelijk aan het intermediair is uitgekeerd. “Met de term ‘bemiddelingskosten’ wordt bij de verzekeringsnemer de indruk gewekt dat het bedrag dat wordt genoemd de inkomsten zijn voor de assurantieadviseur”, aldus de NVA in een intern bericht voor de leden. Een voorbeeld toont een verschil van _ 3.640 versus _ 2.777.
Bovendien heeft de standsorganisatie benadrukt “dat het bekendmaken van de beloning van een assurantieadviseur primair een zaak is voor de adviseur zelf”. De NVA zegt het te betreuren dat Delta Lloyd “eenzijdig de afspraken uit Adviesmatch met betrekking tot beloningstransparantie negeert”.
Aanpassing
Enkele weken terug heeft Delta Lloyd de brief aangepast. Er is een bijlage toegevoegd, waarin wordt uitgelegd wat onder de kosten voor bemiddeling wordt verstaan: “Het betreft hier niet de som van de uitgekeerde provisie aan de betreffende adviseur, maar de kosten tot de opgavedatum die in de polis in rekening zijn gebracht voor provisie.” Daarbij wordt de bonusprovisie niet meer toegerekend aan de post ‘kosten bemiddelaar’, maar aan ‘kosten Delta Lloyd’. “Het zijn niet rechtstreeks de kosten voor de adviseur van de betreffende polis”, luidt de motivatie.
Overigens is de NVA nog niet klaar: “Op enkele punten van de rekenmethode wordt door ons nader gestudeerd.”

Reageer op dit artikel