nieuws

NVA blijft tegen eenzijdige beloningstransparantie

Archief

De NVA verzet zich met hand en tand tegen een transparantie van beloning als banken en direct-writers buiten schot kunnen blijven. “Onze concurrentiepositie moet daar niet onder lijden”, zei voorzitter Dick de Bruin in zijn openingstoespraak tot de 124e algemene ledenvergadering in Amersfoort. De NVA-leden zouden “daarvan ernstig schade ondervinden”, aldus de praeses. “En laten we wel wezen: dat is absoluut geen prijs die wij binnen de NVA willen betalen voor de rotte appels in de bedrijfstak.”

De Bruin zei verder voorstander te zijn van een verlaging van de afsluitprovisie ten gunste van de doorlopende provisie, waardoor “een verkeerde prikkel wegvalt”. Onaangenaam verrast was de NVA over de keuze van het kabinet om de Levensloopregeling ook door pensioenfondsen te laten uitvoeren. Volgens de tussenpersonenorganisatie kan daarvan op juridische gronden geen sprake zijn. “Wettelijke bepalingen met betrekking tot de pensioenfondsen en de regels voor de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars verhinderen dat”, aldus De Bruin.

Reageer op dit artikel