nieuws

NVA: ‘blijf kritisch op WMK-beleid verzekeraars’

Archief

Intermediairorganisatie NVA roept zijn leden op kritisch te kijken naar de aanpassingen die verzekeraars in collectieve pensioencontracten aanbrengen naar aanleiding van een Hoge Raad-uitspraak over de terugwerkende kracht van de Wet op de Medische Keuringen (WMK).

De Hoge Raad bepaalde in januari dat de WMK ook geldt voor collectieve pensioencontracten die zijn gesloten vóór 1 januari 1998. Het Verbond van Verzekeraars stelde daarop een advies op voor zijn leden en de NVA plaatst daar nu enkele kanttekeningen bij. Dit ondanks dat het Verbond zijn leden aanraadt “ruimhartig” om te springen met medische keuringen die na 1997 onterecht hebben plaatsgevonden.
Volgens het Verbondsadvies moeten werknemers die als gevolg van een keuring met een uitsluiting of premieopslag zijn geconfronteerd alsnog volledig geaccepteerd worden. Te veel betaalde premies moeten (inclusief rente) worden terugbetaald. En voor werknemers die zijn geweigerd of deels van dekking zijn uitgesloten en vervolgens zijn overleden of arbeidsongeschikt zijn geraakt, moet alsnog een uitkering worden geregeld.
De aanpassing van het sinds 1998 verkeerd gehanteerde beleid kan volgens het Verbond op twee manieren plaatsvinden: op einddatum óf door het openbreken van contracten van vóór 1998 zodat daarin een carenzjaar, uitsluitingsclausules en een aangepaste tariefstelling kunnen worden opgenomen. Dat openbreken kan (a) in overleg met werkgever en werknemer, (b) en-bloc, of (c) met een beroep op “onvoorziene omstandigheden”, aldus het Verbond. Juist op dit punt stelt de NVA zich kritisch op.
“Wij vinden invoering van meerdere carenzjaren onaanvaardbaar en in strijd met de bedoeling van de wet”, zo schrijft de organisatie zijn leden. “Verder is een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’ niet verdedigbaar, omdat verzekeraars tijdig rekening hadden kunnen houden met de WMK. Verder moet elk beroep op de en-blocbepaling kritisch worden bekeken. Het openbreken van contracten kan slechts met instemming van beide partijen.”

Reageer op dit artikel