nieuws

NVA blij met vragen senatoren over uitvoeringsinstellingen

Archief

De NVA is verheugd over de schriftelijke vragen die door drie Eerste-Kamerleden van het CDA zijn gesteld over het oneigenlijk gebruik van publieke databestanden door uitvoeringsorganisaties.

Het gaat daarbij om de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de uitvoeringsinstellingen van de sociale verzekeringen en de door hen opgerichte commerciële verzekeringsmaatschappijen die tot dezelfde holding behoren.
De senatoren Eversdijk, Michiels van Kessenich-Hoogendam en Rongen willen van de ministers van Justitie en van Sociale Zaken weten of dit niet in strijd is met het Convenant Ontvlechting en met de Wet Persoonsregistratie. “Welke maatregelen kan en zal de regering nemen tegen deze en vergelijkbare situaties?”, vragen de Kamerleden.
De NVA wijst erop dat zij in het verleden meerdere malen haar bezwaren tegen voornoemd oneigenlijk gebruik aan de politiek kenbaar heeft gemaakt. “Dat de politiek dit probleem nu heeft opgemerkt, is verheugend. Het belang van eerlijke concurrentieverhoudingen binnen de bedrijfstak vereist een alerte houding op dit punt”, aldus de NVA.

Reageer op dit artikel