nieuws

NVA bezorgd over WFD- advies toezichthouder

Archief

De NVA zegt zeer bezorgd te zijn na het lezen van de adviezen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de Wet Financiële Dienstverlening (WFD).

Volgens de brancheorganisatie kunnen tussenpersonen straks alleen klanten met een beperkt risicoprofiel adviseren, omdat voor een risicovol profiel de zware opleidingsmodule Beleggen vereist is. Deze opvatting van de AFM is voor de NVA geheel nieuw en “wordt met kracht van de hand gewezen”. Volgens de NVA moet de adviseur met Leven/Hypotheken in staat zijn een goed beleggingsprofiel van zijn klant te maken en dat vervolgens te matchen met het productaanbod van de aanbieder.
“De aanbieder is verantwoordelijk voor de kwalificaties van het product”, zo betoogt de NVA. “De adviseur moet deze kwalificaties begrijpen en kunnen uitleggen aan zijn klant. Hij onthoudt zich van inhoudelijke oordelen over fondsen en de samenstelling ervan.”
Vraagtekens
Het advies van de AFM bepleit verder een competitief examenmodel. De NVA daarentegen maakt zich hard voor één instituut, vanwege de eenduidigheid van normen en efficiency van toezicht. “De visie van de AFM lijkt te leiden tot een duurdere oplossing”, aldus de NVA.
De totstandkoming van de kostenbesparing van e 24 mln die de AFM denkt te behalen door het schrappen van de module Ondernemersvaardigheden, is voor de NVA onduidelijk. “De AFM motiveert dit met een forse kostenreductie en de drempelverlaging voor toetreders. Maar voor zittende ondernemers is ‘slechts’ het WFD-supplement aan de orde. Het is dus onduidelijk hoe de AFM tot een zodanige besparing komt.”
De NVA heeft tevens moeite met de wijze waarop de AFM zich over de kosten van de WFD uitspreekt. “Mede gelet op het feit dat de AFM weet en wist dat marktpartijen tot aanzienlijk hogere kostenberekeningen komen, kunnen wij een gevoel van bagatelliseren van de kosten niet van ons afzetten.”
De NVA zet verder “grote vraagtekens” bij de baten die de AFM berekent. “Exercities over baten van wetgeving, zeker waar het gaat om de consumentenbescherming, zijn gestoeld op mogelijk achterwege blijven van voorvallen en volstrekt niet op feitelijkheden”, aldus de NVA.

Reageer op dit artikel