nieuws

NVA bezorgd over groei van netwerkmarketing in branche

Archief

De NVA zegt bezorgd te zijn over de vlucht die het fenomeen ‘netwerkmarketing’ dreigt te nemen in de verzekeringsbedrijfstak. De standsorganisatie is bevreesd, dat daardoor de goede naam van het assurantiebedrijf in diskrediet kan komen.

Veel netwerkmarketingorganisaties bedienen zich van ‘loondienstverhoudingen’ met hun verkopers om aan de bepalingen in de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) te voldoen. “Daarmee wordt voorkomen, dat deze verkopers die vaak voor eigen rekening werken, een inschrijving als zelfstandig bemiddelaar zouden moeten hebben”, stelt de NVA. De standsorganisatie zegt de gegevens van een aantal bedrijven dat zich bedient van netwerkmarketing ter beoordeling aan de Economische Controle Dienst te hebben voorgelegd.
Manier van werken
De bezorgdheid van de NVA is vooral gebaseerd op de manier van werken door organisaties die gebruik maken van netwerkmarketing. Vaak bedienen deze organisaties zich van verkopers die geringe vakkennis hebben en slechts één produkt adviseren: spaarverzekeringen.
Deze veelal onervaren en nauwelijks geschoolde verkopers zijn volgens de NVA niet in staat de totale situatie van verzekerden te overzien. “Daardoor is het bepaald niet ondenkbeeldig, dat het maximum aan intrestvrijstellingen bij levensverzekeringen wordt overschreden. Voorts bestaat de kans dat het verkochte produkt reeds na kortere tijd niet blijkt te passen in het totaal van voorzieningen, regelingen en verzekeringen die een verzekerde heeft”, aldus de NVA.
Toename afkopen
De standsorganisatie vreest ook dat de verkoopmethode die vooral is gebaseerd op het ineens ontvangen van de afsluitprovisie voor meeverbonden levenpolissen, het afkopen van de contracten in de hand kan werken.
De NVA: “Naast de teleurstelling voor de verzekerde kan dit aanleiding zijn voor grote provisieterugboekings-verplichtingen. Dit houdt risico’s in voor de continuïteit van dergelijke netwerkorganisaties. Ook kunnen verzekeraars die de vaak hoge afsluitprovisie ineens hebben uitbetaald, hierdoor schade lijden.”
Mede met het oog op deze problematiek zegt de NVA de kwestie ook te hebben aangekaart bij het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel