nieuws

NVA betreurt Wabb-bijeenkomsten D&O

Archief

De NVA zegt het te betreuren dat er commerciële bijeenkomsten worden georganiseerd waarin vooruit wordt gelopen op eventuele ontwikkelingen ten aanzien van de Wabb. Hiermee doelt de NVA op het adviesbureau Dullemond & Oosterbaan (zie pagina 31, rechterkolom), zonder dit bureau met name te noemen.

De NVA stelt in haar nieuwsbrief voor leden (NVA Intern) dat op dit moment juist voorkomen moet worden dat geanticipeerd wordt op een eventuele afschaffing van de beloningsregels. “Daarom betreuren wij het dat commerciële bureaus bijeenkomsten organiseren waarin vooruitgelopen wordt op eventuele ontwikkelingen ten aanzien van de Wabb op de middellange termijn”, aldus de nieuwsbrief.
In een toelichting op het bericht stelt de NVA dat dergelijke bijeenkomsten uitlokken tot anticiperend marktgedrag. “Het kan zijn dat tijdens deze bijeenkomsten discussies ontstaan over hoe er alvast op de nieuwe situatie ingespeeld kan worden. Gezien alle lobby-activiteiten die op dit ogenblik opgestart worden, vinden we het geen goed moment om dergelijke bijeenkomsten te gaan organiseren. Het gaat ons trouwens niet alleen om de workshops van D&O. We verwachten dat binnenkort ook andere commerciële bureaus zoals Euroforum, dit soort bijeenkomsten gaan organiseren. Wij zullen overigens niet zover gaan om onze leden af te raden dergelijke bijeenkomsten te bezoeken”, aldus de NVA.
Behoefte aan informatie
Het adviesbureau D&O, dat eigenlijk geen behoefte heeft aan commentaar op de houding van de NVA (“Ze hebben het niet over ons, maar over commerciële bureaus in het algemeen”), zegt in een reactie volledig achter het NVA-standpunt te staan dat de branche haar hoofd koel moet houden. “Zoiets kan echter niet als een deel van die markt niet over alle informatie beschikt”, aldus D&O-directeur J. Oosterbaan-Martinius. “Ik doel hierbij op het ongeorganiseerde intermediair dat grote behoefte heeft aan informatie over de hoogst nadelige gevolgen van de huidige kabinetsplannen. Het intermediair kan zich in de huidige situatie maar beter bewust zijn van de gevaren van deze voorgenomen ondoordachte wetgeving.” Volgens D&O zal de deelnemers van de workshops duidelijk gemaakt worden dat de plannen van het kabinet ondoordacht, schadelijk voor de consument en inhoudelijk inconsistent zijn.
Opmerkelijk is dat ook de NVA van plan is het ongeorganiseerde intermediair uit te nodigen voor de eigen informatiebijeenkomsten over de Wabb (die waarschijnlijk in samenwerking met NBvA en Verbond georganiseerd zullen worden). “Dat heb ik ook vernomen. Zoiets hebben ze nog nooit eerder gedaan, maar dat is prima”, reageert Oosterbaan.
Bij D&O zegt men zich verbaasd te hebben over het feit dat de NVA niet eerder haar leden heeft geïnformeerd over de huidige kabinetsplannen. Oosterbaan: “Men was daar begin augustus al van op de hoogte. Waarom moest het dan zo lang duren voordat de leden daar informatie over kregen?”.
Lobby in de maak
Gevraagd naar concrete lobby-activiteiten om de huidige kabinetsplannen alsnog gewijzigd te krijgen, kan NVA-directeur J. Pennink weinig meer melden dan dat er in samenwerking met Verbond van Verzekeraars en de NBvA een ‘plan de campagne’ in de maak is.
“Momenteel zijn we het veld in kaart aan het brengen. Zo wordt er gekeken naar wat het beste moment is om de kamerleden te benaderen. We weten nog niet of er naar aanleiding van de Wabb-plannen een specifiek kamerdebat komt. Zo’n debat zouden wij zeer op prijs stellen, aangezien dat ons de gelegenheid geeft onze bezwaren in te brengen via de kamerleden.” Volgens Pennink is het bij de meeste Kamerleden overigens genoegzaam bekend dat de verzekeringsbranche zich tegen de huidige kabinetsplannen verzet.
Zijn er behalve een stevige lobby nog andere acties te verwachten? “Of we naar het Binnenhof zullen trekken, bedoelt U? Ik zeg nooit nooit, maar weet niet of dat in ons geval zin heeft. Het probleem is volgens mij te complex om het in een demonstratie te verwoorden”, aldus Pennink.

Reageer op dit artikel