nieuws

NVA bepleit uitstel Witteveen-maatregelen

Archief

De NVA heeft in een brief aan staatssecretaris Wijn (Financiën) enige maanden uitstel bepleit van de zogeheten ‘Witteveen-maatregelen’.

Verzekeraars moeten per 1 juni de lopende pensioenregelingen aanpassen aan de nieuwe fiscale wetgeving om te voorkomen dat de volledige pensioenaanspraak als loon wordt belast.
In de brief aan de staatssecretaris schrijft NVA-directeur Niels Mourits “verontrustende signalen” op te vangen van leden dat zij ernstig belemmerd worden in hun zorgplicht voor hun klanten. Verzekeraars zouden onvoldoende in staat zijn de noodzakelijke wijzigingen op tijd door te voeren. Inhoudelijk en qua werkwijze zouden zij daarover ook onzorgvuldig communiceren naar de pensioenadviseurs.
Bemoeilijkt
Volgens de NVA wordt het werk van de aangesloten pensioenadviseurs verder bemoeilijkt door de pas recentelijk verduidelijking van de normen door de staatssecretaris. “Daarbij hebben de pensioenadviseurs veelal tegelijkertijd de pensioenregelingen aangepast aan andere reeds geldende en binnenkort van kracht wordende wet- en regelgeving, waaronder de gelijke behandelingsvoorschriften”, aldus Mourits.
Ondanks de ruime overgangstermijn van vijf jaar vreest de NVA dat de aangesloten pensioenadviseurs – “mede door een tekortschietende handelwijze van verzekeraars” – uiteindelijk geconfronteerd worden met onredelijke korte termijnen voor het aanpassingstraject. De tussenpersonenorganisatie doet daarom “een dringend beroep” op de staatssecretaris om de datum van 1 juli met enkele maanden op te schuiven met het oog op “een zorgvuldige uitvoering van pensioenregelingen door verantwoordelijke partijen in het belang van werkgever en werknemer.”

Reageer op dit artikel