nieuws

Nuvema lonkt naar intermediair

Archief

Nuvema onderzoekt de mogelijkheden om zijn uitvaartverzekeringen via het assurantie-intermediair te gaan verkopen.

Dat stelt de directie, de gebroeders Boudewijn en Ewoud Henny, in het jongste jaarverslag. Momenteel werkt Nuvema – en dochter Hooghenraed Levensverzekeringen – nog uitsluitend via loondienstorganisaties, in samenwerking met uitvaartverenigingen en uitvaartverzorgers. Verkoop via het intermediair moet daarop een aanvulling gaan vormen.
Het aantal medewerkers van Nuvema liep vorig jaar op tot 48 (43). In de buitendienst was echter sprake van een verdere inkrimping en dus lagere (loon)kosten. Dat gegeven is de nettowinst ten goede gekomen: f 2,1 (1,5) mln.
De winst is – exclusief het resultaat (f 0,5 mln) uit de 25%-deelneming in Conservatrix – toegevoegd aan de algemene reserves. Daardoor is het eigen vermogen gegroeid tot f 10,9 mln. Sinds 1997 hadden dividenduitkeringen dat vermogen nog doen slinken van f 28,2 mln tot f 8,2 mln.
Het brutopremie-inkomen van Nuvema nam vorig jaar met 9% toe tot f 10,8 (9,9) mln, waarvan f 0,8 (0,4) mln uit koopsommen. Het verzekerde kapitaal bedraagt nu f 336 mln.

Reageer op dit artikel