nieuws

Nuts verkoopt IT-bedrijf

Archief

Nuts Verzekeringen heeft het it-bedrijf Diamiz verkocht aan CHZorg.

Diamiz exploiteert onder meer Haagnet, het regionale netwerk voor onderlinge gegevensuitwisseling tussen zorgbieders en de zorgverzekeraars Nuts en Azivo.
CHZorg (Clearing House Zorg) is een bedrijf voor automatisch declaratieverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het bedrijf omvat ‘Clearing House Apotheken’, voor declaratieverkeer tussen apothekers en zorgverzekeraars (waarin is opgegaan het systeem ‘Declanet’). Ook omvat CHZorg ‘Claering House Huisartsen’, een systeem voor declaratiesverkeer tussen huisartsen en zorgverzekeraars, waarmee op dit moment wordt proefgedraaid. Vijf verzekeraars nemen aan de proef deel: Nuts, Ohra, ONVZ, Univé en Zilveren Kruis.

Reageer op dit artikel