nieuws

Nuts opnieuw verrast door opkomst nieuw personeel

Archief

Ook de tweede informatieavond van Nuts voor aspirant-werknemers was een succes: er kwamen 95 mensen op af.

De twee informatieavonden die Nuts met het oog op nieuw personeel heeft gehouden, hebben 167 belangstellenden opgeleverd. Nuts is tamelijk beduusd door de grote opkomst. “Voor de tweede avond hadden zich vijftig mensen opgegeven, maar er kwamen er dus bijna honderd”, zegt Freek van Leeuwen, directievoorzitter van Nuts. “Het waren overwegend jongeren, maar ook teamleiders.” Inmiddels heeft Nuts tweeënveertig van hen een arbeidscontract aangeboden. Met anderen wordt nog gepraat.
De actie was onder meer bedoeld om vijftig personeelsleden te werven in verband met de komst van het Ohra ziekenfonds (zie AM 15, pag. 6). Er werd paginagroot voor geadverteerd in de Haagsche Courant en er werden spots uitgezonden op de lokale radio en tv. Desondanks heeft de opkomst, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, Nuts verrast. “Ik denk dat dit te danken is aan het ontbreken van hinderpalen”, zegt Van Leeuwen. “Men hoefde niet te schrijven en men hoefde geen afspraak te maken, al kon dat wel.”

Reageer op dit artikel