nieuws

Nuts laat rampen- feuilleton achter zich

Archief

“Natuurlijk hebben we ons wel eens afgevraagd of het label Nuts niet zo beschadigd was, dat het beter geheel zou kunnen verdwijnen. Maar het is nooit tot een serieuze overweging gekomen. Want Nuts blijkt een ijzersterke naam.” Nuts-directeur Freek van Leeuwen ontzenuwt hiermee het gerucht dat Delta Lloyd Nuts Ohra, DLNO, op het punt heeft gestaan om ook voor het ziekenfonds de naam Nuts te laten sneuvelen. Het gecombineerde ziekenfonds Nuts/Ohra gaat gewoon Nuts heten.

door Ank Weideman
Toen Freek van Leeuwen een jaar geleden het Nuts-roer overnam, stond Nuts Ohra aan de vooravond van de fusie met Delta Lloyd. Nuts was net een beetje aan het bijkomen van een jarenlang rampenfeuilleton. Dat feuilleton startte in 1993 met kwesties in verband met de fusie met direct-writer Ohra en eindigde min of meer begin 1999 met het ontslag van de bestuurders Buitenhuis en Boekestein. Over wat daar tussenin gebeurde, kunnen boekdelen worden geschreven. Hoogtepunten: beschuldigingen over misbruik met AWBZ-geld, een persconferentie van grote (anonieme) intermediairs die op straffe van het terugtrekken van collectiviteiten garanties wilden omtrent de autonomie van Nuts, en dramatische financiële verliezen. Het geheel gelardeerd met vele, al dan niet gedwongen, opstappende bestuurders, oftewel veel menselijk leed (bij Nuts én bij Ohra).
Inmiddels ziet Van Leeuwen een kentering. “Die is al ingezet vóór mijn komst”, zegt hij groothartig. “Voordat ik hier kwam zijn de strategische uitgangspunten en positionering vastgesteld. Hoofdzaak was dat Nuts terug moest naar de kernactiviteiten. Dus afbouwen wat niet ‘des Nuts’ is. De schade- en levenportefeuille werden geïntegreerd in Delta Lloyd. Dat is in april geëffectueerd. We zijn nu bezig het ziektekostenbedrijf van Nuts te integreren in de DLNO-divisie Intermediair die daarmee zal bestaan uit de onderdelen Leven, Schade en Zorg. De belangrijkste punten van integratie zijn verkoop, marketing, personeelszaken en IT. Medio volgend jaar moet de zaak zijn afgerond.” Het ziekenfonds maakt juridisch gezien geen deel uit van het concern. “Het is via een personele unie met het DLNO verbonden.”
Ellende
Met de komst van Nuts Ohra vervulde Delta Lloyd twee wensen: een direct-writer erbij en weer terug in de ziektekostenbusiness. Delta Lloyd had namelijk in 1992 onder dreiging van het Plan-Simons – waarbij de overlevingskansen van een verzekeraar evenredig werden geacht aan zijn volume – de ziektekostenportefeuille van 125.000 posten, overgedaan aan Nuts. “Nu blijkt, dat ziektekosten in het kader van employee-benefits niet kan worden gemist”, zegt Van Leeuwen. “Als je het in de arbeidsongeschiktheidssector goed wil doen, moet je immers ook sturend kunnen optreden in het voortraject.”
“De strategie die voor Nuts is uitgezet, berust op de volgende vier pijlers: de individuele particuliere sector, collectiviteiten, ziekenfonds- plus aanvullende producten en personal care.” Voor de particuliere producten, individueel en collectief gaat de naam Nuts verdwijnen. Op 18 september worden onder de naam Delta Lloyd twee nieuwe vervangende producten gelanceerd. Vanaf dat moment zijn de Nuts-polissen in beginsel niet meer te sluiten. De bestaande Nuts-polissen worden volgend jaar omgelabeld in Delta Lloyd. “We zullen ons sterker gaan focussen op de individuele producten. De slagkracht van het verkoopapparaat van Delta Lloyd-producten zal daar bij helpen”, zegt Van Leeuwen.
“Collectiviteiten hebben de financiële ellende bij Nuts veroorzaakt, dus daar zal voortaan voorzichtiger mee worden omgesprongen. Twee jaar geleden heeft Nuts zelf de sanering al ingezet. Er is toen een snelle en ongenuanceerde slag gemaakt die een besparing heeft opgeleverd van zeker dertig miljoen gulden. Vorig jaar is een verfijndere slag gemaakt. Het gebruikelijke nettorendement van twee procent moet weer worden gehaald. Het eerste wat ik vorig jaar heb gedaan, was – met het oog op de contracten voor dit jaar – een rondje maken langs het groot-intermediair. Er bleek veel begrip voor onze maatregelen.”
Gevoeligheid
Binnen de Nuts-muren is geen strijd geweest over het verdwijnen van het particuliere Nuts-label. “Het uitgangspunt van DLNO is twee sterke labels: één voor het intermediair en één voor de direct-writing. Dan moet je als Nuts met hele goede redenen komen om het Nuts-label te willen behouden. Nee, de afdelingen marketing en verkoop zien heel goed hoe sterk het label Delta Lloyd is. Op grond van argumenten was er weinig gevoeligheid omtrent het label. De gevoeligheid zat vooral aan de ziekenfondskant.”
Wennen
De derde pijler wordt gevormd door het ziekenfonds en de aanvullende producten. “Wie had ooit gedacht dat ik nog eens directeur van een ziekenfonds zou worden”, mijmert Van Leeuwen op een manier die de tijd in herinnering brengt waarin een ziekenfonds nog geen ‘business’ was en waarin de directeuren tussen de middag bij de Haagse melkinrichting De Sierkan een glas melk nuttigden met een van huis meegebrachte boterham. Serieuzer: “Het is wennen, zo’n ziekenfonds. Het staat bol van de regels. Je loopt daar aan alle kanten tegenop. Je streeft naar doelmatigheid, maar je botst aan tegen rechtmatigheidsvereisten.” En dan echt serieus: “Weet je, wat mij zeer verrast heeft? De enorme vakkennis bij de medewerkers; van hoog tot laag. Het ongekende enthousiasme voor het vak.”
Het ziekenfonds heeft geruime tijd bij de toezichthouder CTU onder verscherpt toezicht gestaan. Dat betekende: plannen van aanpak en extra rapportages. “Die ellende is, op wat schoonheidsvlekjes na, weer voorbij.”
Nuts-ziekenfonds
Begin volgend jaar wordt het ziekenfonds van Ohra (70.000 verzekerden) dat is gevestigd in Arnhem, geïntegreerd in het ziekenfonds van Nuts (300.000 verzekerden). Van Leeuwen ontkent dat Delta Lloyd heeft overwogen om voor de nieuwe combinatie de naam Nuts te laten vallen, omdat deze naam beschadigd zou zijn. “Nee, want de consument is de ellende al lang weer vergeten. De naam Nuts heeft kennelijk weer, of nog steeds, een ijzersterke klank in de Haagse regio.” De nieuwe combinatie gaat Nuts heten, met als subnaam: het ziekenfonds voor Delta Lloyd en Ohra. De aanvullende producten krijgen het label Delta Lloyd als zij via het intermediair verkocht worden en het label Ohra als zij via het directe kanaal worden verkocht.
Bij de keuze om de ziekenfondsnaam Nuts te handhaven, heeft het concern zich niet laten leiden door angst voor de naambekendheid van Azivo, het andere Haagse ziekenfonds. “Nee, want onze nominale premie is lager en onze performance is beter.” Dat de naam Nuts een goede klank heeft in de Haagse regio, acht Van Leeuwen ook bewezen door de fikse toeloop op informatie-avonden voor aspirant-werknemers. Op de twee informatie-avonden kwamen 167 mensen af. “Overwegend jongeren, maar ook teamleiders. Een week later waren tweeënveertig van hen al gecontracteerd.”
Rijke ouderen
De vierde pijler, personal care, omvat “diensten die je kunt afnemen om gezond en prettig te leven”. Van Leeuwen verwacht dat dit een “gigantische markt” wordt. Ten eerste omdat de dienstensoorten onuitputtelijk zijn, en ten tweede omdat het hierbij vooral gaat om ouderen, dat wil zeggen om welgestelde ouderen, en daarvan komen er steeds meer. “Over een paar jaar is minstens dertig procent van de ouderen aan te merken als welgesteld.” Daar komt bij dat de AWBZ “steeds magerder zal worden” zodat de vraag naar dienstverlening zal toenemen. Van Leeuwen denkt dat personal care uiteindelijk vooral zal worden aangeboden in combinatie met wonen. Via de woonvormen zullen de rechten op de AWBZ en particuliere personal care vervlochten worden. Zover is het nog niet. Voorlopig lanceert Delta Lloyd dezer dagen, tegelijk met de ziektekostenverzekeringen, twee dienstenpakketten. Eén voor senioren en één voor gezinnen. De pakketten omvatten een aantal diensten die alle ziektekostenverzekerden op vertoon van een Delta-Lloydpasje met korting kunnen krijgen. “,De markt hiervoor moet groeien. In één keer creëer je geen markt. De pakketten zijn dan ook niet statisch. Er zullen dingen bij komen, maar ook weer af gaan.”
Voor een groot aantal diensten wordt gebruik gemaakt van De Gezonde Zaak, een keten van vijftig fitnesscentra met vele extra faciliteiten. In deze keten, waarin ook andere verzekeraars deelnemen, heeft Ohra een belang van 48%. “Ik voorzie dat verzekeraars die dergelijke diensten leveren, dit steeds meer zullen gaan doen via eigen bedrijven of via bedrijven waarin zij financieel deelnemen dan wel waarmee zij op andere wijze een relatie hebben.”
Nieuw pand
Bij het nieuwe elan van de zorgverzekeraar hoort ook een nieuw pand. Het huidige huurpand in het Haagse Statenkwartier is tamelijk oud. Van Leeuwen is kennelijk niet dol het gebouw. “Wil je mensen met plezier aan het werk houden, dan moet je ze een prettige werkomgeving bieden. In het huidige gebouw zou een grote opknapbeurt nodig zijn en dat kost duizenden guldens per vierkante meter. Bovendien is het geen toplocatie en is de bereikbaarheid niet optimaal. Daarom gaan we over drie jaar naar een gloednieuw pand. Onze afdeling vastgoed heeft voor ons een kavel gekocht in het Laakhavengebied waar zich vele grote bedrijven hebben gevestigd en gaan vestigen. Het gebied is dus nog in ontwikkeling. De bouwtekening is klaar, er moet nog overlegd worden over kleuren en materialen. Het pand wordt in oktober 2002 opgeleverd. Begin 2003 gaan we erin. We hebben nu ongeveer zevenhonderdvijftig medewerkers, tegen die tijd zullen het er achthonderd zijn. Het pand is goed bereikbaar, het ligt bij het station Hollands Spoor. Ongeveer honderd meter van het spoor. Vlakbij ligt de Haagse Hogeschool. Er zullen dus elke dag horden jongeren langs het gebouw trekken. In de toekomst zullen we dus geen probleem hebben met het aantrekken van personeel.”
Ziekenfondsingang
Van Leeuwen ziet dus in alle opzichten betere Nuts-tijden gloren. Het begin is er. Bij de presentatie van de jaarcijfers van DNLO eind februari, zei Hans Eric Jansen dat de beheerskosten van Nuts met 25%-30% omlaag moesten. Van Leeuwen: “Daar zijn we op dit moment nog maar enkele procenten van af.” De kentering zet zichtbaar door. “Twee jaar geleden had Nuts nog een verlies van honderd miljoen gulden. Het ziekenfonds draait nu met winst en bij het particuliere bedrijf dat vorig jaar zestig miljoen tekort kwam, zal eind van dit jaar het resultaat rond de nul uitkomen.” Van Leeuwen kan blij zijn met zijn job. Maar helemaal er aan gewend is hij nog niet. Na afloop van het interview staat hij bij de lift te peinzen: “Het is toch opmerkelijk, dat de hoofdingang hier de ziekenfondsingang is.” ………………………………………………….
Voor zijn komst naar Nuts was mr. Freek L. van Leeuwen (55) bij Delta Lloyd zes jaar directievoorzitter Schade. Hij stapte op zijn dertigste Delta Lloyd binnen als stafmedewerker Transport en Technische verzekeringen. Van deze divisie werd hij vier jaar later onderdirecteur en acht jaar daarna directeur. Van Leeuwen maakte op zijn twintigste zijn entree in het vak als jongste bediende op de assurantieafdeling van Van Es & Van Ommeren en werkte vervolgens bij diverse assuradeuren. In die tijd voltooide hij in de avonduren een rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam. …………………………………………………

Reageer op dit artikel