nieuws

Nuts-intermediar bespreekt in het geheim ‘oversluit-opties’

Archief

Circa twintig grote tussenpersonen van Nuts Ziektekosten die verontrust zijn over de gang van zaken bij de maatschappij, hebben onlangs tijdens een geheim gehouden bijeenkomst een drietal oversluit-opties besproken. De relaties vertegenwoordigen ruim f 300 mln premie-inkomen van Nuts. L.H. Mos, voormalig woordvoerder van een club verontruste tussenpersonen, houdt krampachtig vol dat het oversluiten tijdens de bijeenkomst niet op de agenda stond.

Tijdens de bijeenkomst zouden oversluit-voorstellen van respectievelijk Allianz, Amev en Goudse zijn besproken. Eén van de aanwezigen, mr P.J. Schneider, directeur van Turien & Co, bevestigt, dat er drie alternatieven zijn aangedragen door L.H. Mos, de oud-voorzitter van Zürich Verzekeringen, die in een eerder stadium als coördinator optrad voor een groep van 12 verontruste kernrelaties van Nuts (zie AM 13). Mos zou hiervoor langs zijn geweest bij diverse marktpartijen. Schneider zegt dat er niet langer als groep van Nuts-tussenpersonen wordt opgetreden, maar dat besloten is dat elk kantoor voortaan zijn eigen richting bepaalt.
Ook M.U. Coronel, directeur van Alexander & Alexander, bevestigt dat Mos een onderzoek heeft gehouden naar de mogelijkheid of portefeuilles en bloc overgesloten kunnen worden. “Er lagen daarbij drie mogelijkheden op tafel, die ik voor kennisgeving heb aangenomen”, aldus Coronel. Hij ziet vooralsnog geen reden om z’n Nuts-portefeuille over te sluiten. “Uitsluitend het belang van de cliënt speelt een rol. De klant maakt het niet uit, of er sprake is van gescheiden kanalen of van een multichannel marktbenadering. De belangrijkste vraag is: zijn ze solvabel? De gevoelens van het intermediair spelen hierbij een secundaire rol. Aan de andere kant vind ik, dat je weg moet gaan als je je er unhappy bij voelt, maar ik ben nog niet tot die conclusie gekomen”. Hoewel hij zelf zegt nog niet zover te zijn, hebben volgens Coronel een aantal aanwezigen in Den Haag zich serieus georiënteerd op het oversluiten van hun portefeuille.
Praten over Artis
Ondanks de bevestiging door diverse bronnen dat het bespreken van oversluit-opties een onderdeel vormde van de bijeenkomst in het Haagse Promenadehotel, blijft initiator L.H. Mos dit bij hoog en laag ontkennen. Hij raakt zeer geïrriteerd als we hem tijdens de bijeenkomst storen met de vraag wat er met het samenzijn wordt nagestreefd. “Voor mijn part praten we hier over Artis”, aldus een boze Mos.
De bijeenkomst vormt volgens hem een zuiver individuele aangelegenheid van een aantal tussenpersonen en volmachtbedrijven dat over een grote ziektekostenportefeuille beschikt. “Ik heb op verzoek van een aantal relaties een onderzoek gedaan naar het werken met volmachten op ziektekostengebied. Deze bijeenkomst heeft helemaal niets met mijn vorige werkzaamheden als coördinator van de verontruste Nuts-tussenpersonen te maken”.
De bijeenkomst werd ook bijgewoond door beide standsorganisaties. Volgens NVA en NBvA hadden zij de rol van toehoorder. Beide organisaties weigeren een nadere toelichting op de bijeenkomst te geven. Uit NBvA-kringen hebben wij evenwel vernomen dat deze bond aanwezig was om bij een en bloc oversluit-actie voor de belangen van haar leden op te komen, voor zover zij zaken doen met Nuts Ziektekosten.
De Nuts-directie zegt zich niet bezorgd te maken over deze bijeenkomst die een deel haar tussenpersonen hebben georganiseerd. “Wij horen alleen maar positieve geluiden van het intermediair”, aldus een woordvoerder.

Reageer op dit artikel