nieuws

Nuts en Ohra werken samen met Stigas

Archief

De zorgverzekeraars Nuts en Ohra hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stigas Arbodienst.

De samenwerking is erop gericht zieke werknemers “op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk te laten terugkeren in het arbeidsproces”. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van protocollen, waardoor de dienstverlening van de betrokken partijen beter op elkaar kan worden afgestemd. Zo is er, na machtiging door de betreffende werknemer, een snelle en rechtstreekse gegevensuitwisseling mogelijk tussen Stigas en de beide zorgverzekeraars.
Stigas is ook al jaren de voorkeursarbodienst van Interpolis.

Reageer op dit artikel