nieuws

Nuts behaalt minder premie-omzet

Archief

Het premievolume van Nuts Verzekeringen is vorig jaar met ruim 5% gedaald tot f 1,75 mld. Het winstcijfer toonde een rooskleuriger beeld: het netto resultaat nam met bijna 17% toe tot meer dan f 17 mln.

Nuts schrijft de winststijging gedeeltelijk toe aan de effectieve schadelast- en kostenbeheersing. Het eigen vermogen groeide met 15% naar f 443 mln, waardoor de solvabiliteit 44,1% van het premie-inkomen bedraagt.
Nuts kondigt aan zich de komende jaren meer op de zorgmarkt te willen profileren met producten op het gebied van gezondheidszorg, (financiële) zekerheid, preventieve zorg en veiligheid. De maatschappij heeft 840 werknemers in dienst.

Reageer op dit artikel