nieuws

Nu ook Rolls voor vergelijking van ziektekostenverzekeringen

Archief

Als ‘zusje’ van het succesvolle Rolls (vergelijkingssoftware voor auto- en motorverzekeringen) komt Kooijmans Software per 1 oktober met een programma voor ziektekostenverzekeringen. Behalve vergelijking van polissen op dekkingsvoorwaarden kunnen met dat programma ook premieberekeningen worden uitgevoerd.

“Dit programma geeft niet louter een opsomming van dekkingsonderdelen, zoals andere programma’s doen. De grote kracht van het pakket is, dat het polis-onderdelen waardeert en polissen vergelijkt en sorteert op volgorde van kwaliteit”, licht F. Kooijmans toe.
Op grond van deze volgens hem unieke mogelijkheid, kan de tussenpersoon – bij het bepalen welke polis de beste dekking geeft – zelf in overleg met de klant aan rubrieken meer of minder belang toekennen. Het is tevens mogelijk op te vragen op welke punten twee polissen verschillen.
Premieberekeningen
Op diverse wijzen kunnen premies worden berekend:
– per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar;- tot het einde van het jaar;- de gemiddelde jaarpremie over een aantal jaren.Kooijmans wijst er op, dat vooral de laatste berekeningsmogelijkheid belangrijk is bij het kiezen van een maatschappij en dat deze een enorme tijdbesparing oplevert.
Uitbreidingen
In de eerste versie van het pakket zijn de ziektekostenprodukten van alle in ons land werkende intermediairmaatschappijen opgenomen. In de loop van het vierde kwartaal worden de polissen van direct-writers toegevoegd.
Nog vóór de jaarwisseling wil Kooijmans ook de opties ‘opslaan klantgegevens’ en ‘selecteren op persoonlijke eisen van klanten’ in het ziektekostenprogramma opnemen. In het tweede kwartaal van 1995 zouden koppelingen met assurantie-pakketten tot stand gebracht moeten worden. De bestaande gebruikers van Rolls krijgen per eind september automatisch een demonstratieversie van het ziektekostenprogramma. Rolls mèt ziektekosten gaat (excl. btw) f 900 kosten. Kantoren die al een pakket voor auto’s/motoren bezitten, krijgen een korting van f 400 op de aanschafprijs. Voor het jaarlijks onderhoud betaalt men bij een volledig overzicht van de ziektekostenpolissen f 350. Kooijmans Software krijgt per 1 oktober een nieuw telefoonnummer. Het huidige 04927 – 65.065 wordt dan vervangen door: 04926 – 22.11.

Reageer op dit artikel