nieuws

Nu ook premiekorting op veilig wonen bij Amev

Archief

In navolging van Nationale-Nederlanden geeft nu ook Amev 15% premiekorting op de inboedelverzekering bij het overleggen van het keurmerk Veilig Wonen. Hiermee is dit politiekeurmerk voor deze verzekeraars gelijk getrokken aan dat van de Stichting Borg.

Aanleiding voor de nieuwe kortingsregeling is dat het oorspronkelijk regiogebonden politiekeurmerk Veilig Wonen sinds eind vorig jaar op dezelfde beveiligingsrichtlijn is gebaseerd als het certificaat van de Stichting Borg. Voor Borg geldt de kortingsregeling al ruim een jaar.
De eisen voor de laagste risicoklasse van ‘Borg’ zijn nu gelijk aan die van ‘Veilig Wonen’. In die klasse vallen – globaal genomen – de inboedels met een waarde tot f 150.000, dus het overgrote deel van de inboedels in ons land. Wanneer de preventie-adviseur van de politie constateert dat de waarde van de inboedel zo hoog is dat standaard beveligingseisen niet toereikend zijn, adviseert hij de consument contact op te nemen met een Borg-gecertificeerd technisch beveligingsbedrijf.
Tot voor kort gaf Amev klanten in de politieregio Utrecht, waar het politiekeurmerk als eerste werd ingevoerd, een éénmalige onkostenvergoeding van f 100 als ze over het keurmerk Veilig Wonen beschikten. Deze regeling vervalt.
Service Plus Plan
RVS zegt niet bepaald blij te zijn met de nieuwe premiekortingsregelingen voor beveiligde woningen. Deze ING-dochter haalde onlangs vrijwel alle media met het nieuwe Service Plus Plan, waarmee verzekerde 50-plussers diverse unieke extra’s krijgen toebedeeld. Eén van die extra’s – u raadt het al – is een premiekorting van 15% op de inboedelverzekering indien de woning goed beveiligd is.
Wat is daar nu nog zo uniek aan?
RVS-woordvoerder B.A. Fros: “Inmiddels niet veel meer en dat vinden we vervelend. Het komt allemaal door de lange voorbereidingstijd van ons Service Plus Plan. In de tussentijd hebben een aantal verzekeraars vergelijkbare kortingsregelingen voor al hun verzekerden ingevoerd. Wij zullen echter de beslissing om te komen tot een kortingsregeling voor al onze klanten nog tot april uitstellen, omdat we de uitkomsten van de huidige proef met het Service Plus Plan willen afwachten. Daarna staat een aantal mogelijkheden open: of iedereen krijgt 15% korting, of we verhogen de kortingsregeling in het Service Plus Plan, of we vervangen de kortingsregeling door een andere service”.

Reageer op dit artikel