nieuws

Nu ook gezinsongevallen- polis bij Noordhollandsche

Archief

De Noordhollandsche van 1816 heeft haar assortiment van ongevallenverzekeringen uitgebreid met een gezinspolis, die qua kring van de verzekerden drie varianten kent. Tevens is de persoonlijke ongevallenpolis vernieuwd.

De gezinsverzekering kan worden gesloten voor: 2 volwassenen, 2 volwassenen en kinderen, of 1 volwassene en kinderen.
De acceptatiegrens voor volwassenen is 59 jaar; eindleeftijd 65 jaar. De eindleeftijd voor kinderen is 18 jaar; voor ongehuwde, studerende kinderen (dagonderwijs) blijft de verzekering van kracht tot het 27e jaar. Indien de verzekering van kinderen is beëindigd vanwege hun leeftijd, kunnen zij deze op een aparte ongevallenpolis voortzetten, ongeacht de gezondheidstoestand.
Vier rubrieken
De gezinsverzekering van de Noordhollandsche kent vier rubrieken:
rubriek A: overlijden;rubriek B: blijvende invaliditeit;rubriek C: tandheelkundige kosten (voor kinderen);rubriek D: daguitkering bij ziekenhuisopneming ouders. De gezinsverzekering bestaat uit vaste combinaties voor de rubrieken A, B, en C. Alle combinaties kunnen worden uitgebreid met een uitkering van f 25 per dag (rubriek D) indien één of beide ouders in een ziekenhuis is/zijn opgenomen. Indien beide verzekerde volwassenen overlijden ten gevolge van hetzelfde ongeval, wordt het voor hen geldende verzekerde bedrag voor rubriek A verdubbeld. Indien kinderen zijn meeverzekerd, is de premie daarvoor gebaseerd op 3 kinderen. Indien meer dan 3 kinderen onder de dekking van de polis blijken te vallen, vindt uitkering op pro rata-basis plaats. Als volgens de Algemene Voorwaarden geen kinderen (meer) zijn verzekerd, terwijl daarvoor toch premie wordt betaald, dan zal de uitkering worden verhoogd in verhouding van de betaalde tot de verschuldigde premie. Het risico van motorrijden is niet verzekerd. Bij de invoering van de gezinsongevallenverzekering heeft de Noordhollandsche besloten de acceptatie van nieuwe jeugdongevallenverzekeringen te beëindigen.Persoonlijke polis
De persoonlijke ongevallenverzekering van de Noordhollandsche kent geen vooraf samengestelde pakketten. De verzekeringnemer kan, geadviseerd door de tussenpersoon, zelf de verzekerde bedragen voor de diverse rubrieken vaststellen.
Daarbij gelden wel een paar randvoorwaarden: het verzekerde bedrag voor rubriek A (overlijden) mag in beginsel niet hoger zijn dan 50% van het bedrag voor rubriek B (invaliditeit). Het maximumbedrag voor rubriek C (daguitkering bij arbeidsongeschiktheid) mag niet hoger zijn dan een half promille van het voor rubriek B verzekerde bedrag. Bij blijvende invaliditeit wordt geen verband gelegd met het beroep van de verzekerde. Schades worden geregeld aan de hand van de Gliedertaxe. Het percentage (functie)verlies wordt bepaald aan de hand van de ‘Guides’ van de American Medical Association (AMA). De mate van arbeidsongeschiktheid wordt wèl gerelateerd aan het beroep. De maximale uitkeringstermijn is 730 dagen. Er is een standaard wachttijd van 7 dagen van toepassing. Tegen premiekorting kan worden gekozen voor langere wachttijden, tot aan 120 dagen. Acceptatie is mogelijk voor personen van 16 tot en met 59 jaar. De verzekering eindigt bij 65 jaar. De contractsduur is 10 jaar. Tegen premietoeslag kan de contractsduur op vijf of één jaar worden gesteld.

Reageer op dit artikel