nieuws

Nu nog maar vier clubs aangesloten bij de SAC

Archief

Ook de Meierijsche Assurantie Studieclub (MAS) gaat per 1 april de Stichting Assurantie Cursussen (SAC) verlaten. Begin dit jaar waren de Oost-brabantse Assurantie Studieclub (Obas) en de Tilburgse Assurantie Club (TAC) al opgestapt wegens onenigheid binnen het bestuur.

“We zijn het beleidsmatig niet met elkaar eens in het SAC-bestuur. Dat was voor ons aanleiding om de knoop door te hakken en per 1 april aansluiting te zoeken bij Nibe-SVV”, zegt MAS-voorzitter Gijs van Aken. Hij betreurt dat vertrek overigens wel. “Wij hebben altijd zeer prettig met SAC samengewerkt.”
SAC-directeur Jan de Jong spreekt in een reactie over “behoorlijke gevoeligheden, die nog dateren uit het verleden”. De Jong doelt op het royement van de zeven assurantieclubs uit de Federatie van Assurantieclubs. “Dat is door een aantal van de geroyeerde clubs als zeer beledigend ervaren. Zij zullen zich niet meer bij de Federatie aansluiten. Na de uitbarsting in 1998 zijn SAC en SVV verder uit elkaar gegroeid. Er was sprake van verstoorde verhoudingen, ook op persoonlijk vlak, die hebben automatisch geleid tot verwijdering”, zegt De Jong.
“Overigens wordt er op dit moment binnen de SAC niet gesproken over een mogelijk samengaan met Nivbe-SVV. Maar”, zegt De Jong, “dat kan over een maand weer anders zijn. Als u mij een jaar geleden gevraagd had of de zeven assuranctieclubs bij SAC zouden blijven, had ik daar volmondig ‘ja’ op gezegd.
SAC-secretaris Kees van der Rijst schrijft het vertrek van Obas, TAC en MAS toe aan de vraag of SAC van of vóór de clubs is. “Obas, TAC en MAS zijn van mening dat SAC van de clubs is. Zij vonden dat de banden tussen SAC en de assurantieclubs aangehaald moesten worden, zowel in financiële als in commerciële zin. Er zou zelfs sprake moeten zijn van een andere bedrijfsvorm voor SAC, dus geen stichtingsvorm meer. Die gedachtengang heeft het binnen het SAC-bestuur echter niet gehaald.”
De vier overgebleven clubs (Gooische Assurantie Club, Gelderse Assurantie Club, Nijmeegsche Assurantie Club en Utrechtse Provinciale Assurantie Club) staan op het standpunt dat SAC er is vóór de clubs. Dit betekent dat SAC een aantal activiteiten van de clubs voor haar rekening neemt, zoals het versturen van mailingen en het innen van de contributiegelden.
Van der Rijst vraagt zich echter af of het feit dat SAC er is vóór de clubs, wel in het voordeel is van SAC. “Bij SAC is een forse terugloop in het aantal cursisten te zien. De assurantieclubs zijn niet in staat het aantal cursisten door eigen activiteiten te laten toenemen. Hierdoor komt er druk op de ketel. Wat bij SAC de vraag op roept of het zinvol is om deze vorm van samenwerking met de clubs te continueren.”
Upac-voorzitter Dick Koster reageert zeer afhoudend op de vraag waarom Upac bij SAC aangesloten blijft. “Het is ons kindje en verder heb ik geen commentaar.” De andere club-voorzitters waren in verband met vakanties niet bereikbaar.

Reageer op dit artikel