nieuws

NRG draagt VAN nu wel over aan Luchtvaartpool

Archief

De Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN) is alsnog verkocht aan De Nederlandsche Luchtvaartpool. De Nederlandse Reassurantiegroep (NRG) heeft, na het mislukken van eerdere onderhandelingen in oktober 1993, ditmaal wel ingestemd met de verkoop.

De overname – met terugwerkende kracht tot 1 januari jl. – van de VAN door de Luchtvaartpool is ingegeven door het streven naar schaalvoordelen.
De bedrijven hebben min of meer dezelfde achtergrond en kunnen – na samenvoeging – belangrijke kostenbesparingen en efficiency-verbeteringen bewerkstelligen. Beide bedrijven blijven voorlopig gevestigd op de huidige lokatie, maar zoeken naar een gezamenlijk kantoorpand in Amstelveen of Amsterdam.
De VAN (13 medewerkers) voert het beheer over onder meer enkele verzekeringspools, waaronder voor de beroepsaansprakelijkheid van assurantietussenpersonen en makelaars o/g (Bavam), voor nucleaire risico’s (Atoompool), en voor zware brandrisico’s in de horeca. Voor eigen rekening treedt de VAN op als schadeverzekeraar. Het premie-inkomen is vorig jaar met 8% gestegen naar f 18,5 mln.
De Nederlandsche Luchtvaartpool (15 medewerkers) accepteert luchtvaartpolissen in de internationale markt, zowel voor eigen rekening (12,5%) als voor rekening en risico van 18 verzekeraars (87,5%) van wie een volmacht is verkregen.

Reageer op dit artikel