nieuws

NRG blijft zoeken naar partner voor dochter VAN

Archief

De Nederlandse Reassurantie Groep (ING Groep), die wordt opgeheven, blijft zoeken naar een oplossing waarbij de voortzetting van de activiteiten van dochterbedrijf Vereenigde Assurantiebedrijven ‘Nederland’ (VAN) het best gegarandeerd wordt. De besprekingen met de Nederlandsche Luchtvaartpool hebben niet tot resultaat geleid en zijn beëindigd.

Doordat de NRG haar activiteiten op het gebied van schadeherverzekering heeft beëindigd, is bij de VAN in 1993 de AOV-tekening beëindigd en is in dat jaar het bruto premie-inkomen sterk teruggelopen. Doordat de VAN praktisch alle risico’s herverzekert, veranderde de netto premie nauwelijks.
De hoofdactiviteit van de VAN is het voeren van het management van verschillende pools. De belangrijksten daarvan, de Bavam-pool (beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor assurantietussenpersonen en makelaars onroerend goed) en de Atoompool ontwikkelden zich voorspoedig, aldus het jaarverslag over 1993. Bij de Bavam-pool nam het premie-inkomen toe met ruim 4% en bij de Atoompool bleef het gelijk. De VAN realiseerde in 1993 een bijzondere bate van f 200.000 als opbrengst van de verkoop van de arbeidsongeschiktheidsportefeuille aan de NRG.
Het netto resultaat na belasting bedroeg f 1,1 (0,8) mln.
Met het oog op een eventuele verkoop van de aandelen VAN, heeft de VAN haar participatie in de Atoompool op 31 december 1993 beëindigd.
Het bedrijf heeft 15 medewerkers. Vereenigde Assurantiebedrijven ‘Nederland’ 1993 1992 (in f mln) bruto premie 17,3 24,9 w.v. brand e.a. 5,0 5,9 overige branches 12,3 19,0 netto premie 0,8 0,9 bruto schade 6,3 9,2 w.v. brand e.a. 2,2 2,2 overige branches 4,2 7,0 netto schade 0,2 0,5 ontvangen provisie 0,4 0,3 technisch resultaat 1,0 0,7 netto kosten 0,5 0,3 nettowinst 1,1 0,8

Reageer op dit artikel