nieuws

NPP past normbedragen aan

Archief

Het Nationaal Platform Personenschade (NPP) heeft besloten enkele normbedragen per 1 januari 2008 te verhogen. Dit geldt met name voor de kilometervergoeding en ten aanzien van studievertraging.

Het bedrag voor de kilometervergoeding is verhoogd tot _ 0,24 (was _ 0,22). De ziekenhuisdaggeldvergoeding blijft _ 25 per dag.
Voor de vaststelling van de kilometervergoeding is uitgegaan van de gemiddelde kosten per gereden kilometer. De ziekenhuisdaggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van de kosten van de aanschaf van bed-/ziekenhuiskleding en kosten om het verblijf in het ziekenhuis te veraangenamen.
Studievertraging
De bedragen zoals genoemd in de aanbeveling Studievertraging zijn ook gewijzigd. De nieuwe normbedragen per jaar – met tussen haakjes het oude bedrag – zijn: basisschool _ 5.135 (_ 5.000), vmbo/lbo _ 11.811 (11.500), havo/mbo/vwo _ 14.378 (14.000), hbo/wo _ 17.459 (17.000).
Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn ten gevolge van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden.
Per 1 januari 2009 worden de bedragen in de genoemde aanbevelingen opnieuw tegen het licht gehouden.
Voor andere NPP-aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld Zelfwerkzaamheid en Huishoudelijke Hulp (eerste zes weken) wordt de mogelijkheid voor indexatie in het voorjaar bekeken.
Bij de gekozen methode van normering is rekening gehouden met de huidige uitvoeringspraktijk. “Aansluiting is gezocht bij de reële kosten en de gangbare normen”, aldus het NPP.
De voorwaarden voor verhoging van de genormeerde bedragen staan in de aanbevelingen genoemd. De volledige tekst van deze en alle overige NPP-aanbevelingen staat vermeld op www.npp.nl. Daar is tevens een historisch overzicht te vinden van alle bedragen in de geïndexeerde aanbevelingen.

Reageer op dit artikel