nieuws

NPP laat koppeling Gedragscode en eigen aanbevelingen schieten

Archief

Het Nationaal Platform Personenschade (NPP) heeft de koppeling tussen de eigen materiële aanbevelingen en de processen zoals beschreven in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) losgelaten.

Inschrijving voor de GBL staat voortaan los van het al of niet hanteren van de NPP-richtlijnen. De Gedragscode vraagt inschrijving in het GBL-register, zodat het voor een ieder inzichtelijk is wie er werken met de code. Vanuit een vanzelfsprekendheid uit het verleden is de koppeling met de eigen aanbevelingen door het NPP gemaakt. Dat deze koppeling voor partijen buiten het NPP zoals letseladvocaten, niet zo vanzelfsprekend was, is gebleken uit diverse reacties.
Het feit dat de koppeling voor sommige organisaties een onoverkomelijk obstakel bleek om zich in te schrijven in het register, was voor het NPP aanleiding om de GBL-overeenkomst te laten wijzigen. Alleen voor partijen die aan het NPP deelnemen en zich inschrijven voor het GBL gelden nog automatisch de NPP-richtlijnen. De organisaties die zich al hadden ingeschreven, ontvangen van het NPP binnenkort een gewijzigde GBL-deelnemersovereenkomst.

Reageer op dit artikel