nieuws

NPP bezig met aanbevelingen Smartengeld en Rekenrente

Archief

De werkgroep Normering van het Nationaal Platform Personenschade (NPP), die onlangs de richtlijnen voor studievertraging en zelfwerkzaamheid het daglicht liet zien, werkt aan twee nieuwe aanbevelingen.

De aanbevelingen die nu in de steigers staan, betreffen ‘Smartengeld bij licht letsel’ (bedoeld voor slachtoffers zonder belangenbehartiger) en Rekenrente. Verder wordt binnenkort de eerste aanzet gegeven voor twee nieuwe onderwerpen:
overlijdensschade: meer transparantie in de rekenmethodiek;
huishoudelijke hulp: toekomstschade.
Economische kwetsbaarheid
Op het forum van het NPP heeft de werkgroep Normering de volgende definitie ter discussie gesteld: “Economische kwetsbaarheid is het risico dat het slachtoffer vanwege het bij het ongeval opgelopen letsel en de daardoor veroorzaakte beperkingen een verminderde kans op de arbeidsmarkt heeft, dan wel een meer kwetsbare positie inneemt in vergelijking met de situatie voor het ongeval.”
De werkgroep wil graag weten of bij deze definitie de vlag de lading dekt en of er verbeteringen mogelijk zijn. Belangstellenden kunnen hun mening kenbaar maken op het Forum, maar dienen zich daar wel eerst te registreren.

Reageer op dit artikel