nieuws

Norwich Union wil nationaal fraudeplan

Archief

De Britse verzekeraar Norwich Union verzoekt de Britse regering om een coherente nationale fraudestrategie te ontwikkelen, om de enorm stijgende kosten van fraude de kop in te drukken

Het idee is geopperd om restitutie van veroordeelde fraudeurs te incasseren. Eveneens stelt NU voor om een Britse commissie op te richten waarin vertegenwoordigers van de regering, politie, justitie, de publieke en particuliere sector zitting nemen, om deze maatregelen te steunen. In 2002 ontdekte Norwich Union fraudegevallen met een waarde van € 67 mln. In 2003 was dit € 104 mln, gevolgd door 2004 met € 151 mln. De verwachting voor dit jaar ligt significant hoger. In een rapport van de verzekeraar worden de stijgende kosten toegeschreven aan het ontbreken van een effectief afschrikmiddel. In 2004 resulteerden slechts achttien van de vierduizend door Norwich Union ontdekte fraudezaken in criminele veroordelingen en slechts in negen gevallen kwam het tot opsluiting. De meeste verzekeringsfraude wordt gepleegd met autos en door brandstichting.

Reageer op dit artikel