nieuws

Normering wachtlijsten

Archief

Zorgverzekeraars Nederland praat met zorgaanbieders over het vaststellen van normen voor medische wachttijden.

De zorgverzekeraars vinden een landelijke normering van wachttijden nodig om de grenzen te kunnen vaststellen tussen aanvaardbare en onaanvaardbare wachttijden. De verzekeraars hebben voorstellen gedaan aan de organisaties van zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en specialisten, en aan patiëntenorganisaties. De organisaties studeren nu op de haalbaarheid.
Het voorstel van Zorgverzekeraars Nederland betreft de niet-acute zorg. “Acute zorg dient zo snel mogelijk te worden verleend. In ieder geval binnen 24 uur.”

Reageer op dit artikel