nieuws

Normbedragen NPP aangepast

Archief

Het Nationaal Platform Personenschade (NPP) heeft de bedragen voor de ziekenhuisdaggeldvergoeding en de kilometervergoeding per 1 januari 2005 verhoogd.  De ziekenhuisdaggeldvergoeding bedraagt voortaan € 25 (23). De kilometervergoeding is vastgesteld op € 0,21 (0,20).  Bij de gekozen methode van normering is rekening gehouden met de huidige uitvoeringspraktijk en is aansluiting gezocht bij de reële kosten en de gangbare normen. 

Voor de vaststelling van de kilometervergoeding is uitgegaan van de gemiddelde kosten per gereden kilometer. Daarbij is gebruik gemaakt van de gangbare en recente ANWB-tabellen voor variabele kosten. Per 1 maart 2006 verschijnen de geactualiseerde ANWB-tabellen van dat jaar. Op dat moment houdt het NPP de bedragen in de genoemde aanbeveling opnieuw tegen het licht.

Reageer op dit artikel