nieuws

Noordhollandsche van 1816 verdubbelt technisch resultaat

Archief

Bij schadeverzekeraar Noordhollandsche van 1816 zijn vorig jaar brutowinst en premie-omzet gegroeid en werd het technisch resultaat verdubbeld.

De premie-omzet groeide naar e 60,1 (56,3) mln. De brutowinst steeg van e 7,5 mln naar e 9,7 mln. Het technisch resultaat verdubbelde zelfs van e 3,1 naar e 6,5 mln.
Deze florissante cijfers ten aanzien van het technisch resultaat zijn volgens de Westfriese verzekeraar toe te schrijven aan de branche Brand. “Vooral de daling van onze schadevergoeding brand was hiervoor aansprakelijk”, aldus de directie in het jaarverslag.
De premies eigen rekening daalde relatief in vergelijking tot de verdiende premies eigen rekening naar e 25,3 (24,4) mln. De kosten stegen naar e 7,5 (6,8) mln. Vooral de pensioenkosten namen een belangrijk deel van de toename voor hun rekening. De Noordhollandsche is vooral zeer te spreken over de stijging van de winst met 29% naar e 9,7 mln. Het eigen vermogen is, mede door de betere koersresultaten die rechtstreeks ten gunste van het eigen vermogen werden gebracht, toegenomen tot e 80,7 (74,0) mln. De schadeverzekeraar kwam vorig jaar wederom goed uit het performance-onderzoek van DAK, NBVA en NVA.
Herverzekering
De ontwikkelingen op de herverzekeringsmarkt deden de maatschappij besluiten om per 1 januari van dit jaar de Noordhollandsche Re SA te Luxemburg op te richten. “Met behulp van deze captive is de maatschappij in staat om op verantwoorde wijze een groter eigen behoud te nemen”, aldus de directie.
In samenwerking met een aantal intermediairpanels is een geheel nieuwe combipolis voor particulieren ontwikkeld die dit voorjaar gelanceerd is. De directie van de Noordhollandsche is dan ook positief over de verwachtingen voor het huidige boekjaar. NH van 1816 2003 2002 (x e mln) Omzet 60,1 56,3 Brutopremie 53,5 49,6 w.v. eigen rek. 47,8 42,9 Brand 17,7 17,1 Motorrijtuigen WA 16,5 15,1 Motorrijtuigen Overig 11,8 10,4 Varia 7,7 7,0 Technisch Resultaat Brand 3,0 0,4 Motorrijtuigen WA 1,9 1,7 Motorrijtuigen Overig 0,05 0,1 Varia 1,6 1,0 Eigen Vermogen 80,7 74,0

Reageer op dit artikel