nieuws

Noordhollandsche saneert inkomende herverzekering

Archief

Het afbouwen van verliesgevende contracten uit inkomende herverzekering heeft het bruto premie-inkomen over 1993 van de Noordhollandsche van 1816 negatief beïnvloed. Het premie-inkomen uit provinciale verzekeringen is daarentegen met 5% toegenomen, aldus de landelijk werkende onderlinge.

De beëindiging van inkomende herverzekeringscontracten had alles te maken met de verliesgevende resultaten in de brandtekening. Het premievolume inkomende herverzekering in dit segment daalde met ruim 36% naar f 3,6 (5,7) mln.
Mede door een premiestijging uit inkomende herverzekering in de branche overige varia kwam het premievolume inkomende herverzekering vorig jaar uit op f 6,6 (8,5) mln.
Provinciaal bedrijf
Het premievolume in het provinciale bedrijf kwam eind vorig jaar uit op f 55,9 (52,4) mln. Deze groei kon tot stand komen zonder dat concessies werden gedaan op het gebied van de premiestelling. “Dat is mede te danken aan het feit, dat wij als een van de eersten in de markt een geautomatiseerd centraal acceptatiesysteem hebben kunnen bouwen. Daardoor zijn de banden met onze tussenpersonen sterker geworden”, aldus de Noordhollandsche.
Het premievolume in de provinciale brandverzekering nam toe met 4% tot f 27,6 (26,5) mln; dat uit beurszaken beliep ruim f 0,1 (0,1) mln. Het provinciale premie-inkomen uit overige verzekeringen steeg met 6,5% naar f 24,3 (22,8) mln, waarvan f 19,7 (18,2) mln uit autoverzekeringen. De daling van het premie-inkomen transport is mede het gevolg van een verminderd aandeel in de Luchtvaartpool.
De bruto winst over 1993 werd gunstig beïnvloed door een lager percentage voor de berekening van de premiereserve. De winst voor belastingen daalde desondanks naar f 3,5 (4,9) mln. Noordhollandsche van 1816 1993 1992 (in / mln) Bruto premie 64,9 64,3 Premie e.r. 49,3 47,9 w.v. auto 18,8 17,3 brand 20,1 20,8 transport 2,5 2,1 med. varia 2,5 2,4 over. varia 5,3 5,3 Tech. resultaat 8,0 9,0 w.v. auto 1,3 1,6 brand 3,2 4,1 transport 0,0 0,0 med. varia 1,5 1,0 over. varia 1,9 2,2 Kosten 9,3 9,1 Bruto resultaat 3,5 4,9 Netto resultaat 2,3 3,4

Reageer op dit artikel