nieuws

Noordhollandsche: meer volmachten en verdere verfijning in assortiment

Archief

De Noordhollandsche van 1816 wil intensiever met het intermediair gaan samenwerken. Dat zal onder meer tot uiting komen in het werken met volmachten en een verdere verfijning van het assortiment.

“Om tegemoet te komen aan de meer individuele wensen van het intermediair, zowel qua producten als qua tariefstelling, zullen wij daarbij nog meer streven naar maatwerk dan voorheen al het geval was”, zo kondigt de maatschappij aan in het jaarverslag over 1998.
Voor de Noordhollandsche bracht het 182e boekjaar een min of meer gestabiliseerde omzet van f 93,5 mln. Hiervan bestond f 81,3 (81,1) mln uit premie-inkomen. Binnen dat vrijwel gelijk gebleven premievolume trad overigens een B zij het bescheiden – groei van het provinciale bedrijf op: met 2,7% tot f 78,1 mln.
De schadelast kwam uit op f 40,6 (37,3) mln. Deze naar verhouding forse stijging was het gevolg van een bovenmatig aantal middelgrote brandschades en relatief veel hagelschades.
De winst na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening beliep f 8,2 (9,8) mln. Deze werd verminderd met f 4,7 (0,0) mln voor buitengewone lasten. Die f 4,7 mln laat zich als volgt verdelen: f 3,0 mln schenking aan de Stichting Noordhollandsche van 1816/Mr. C.P. Eecen (waaruit schenkingen aan goede doelen zullen worden gedaan), f 1.2 mln in verband met vut-regeling en f 0,5 mln voor kosten in verband met de millenniumovergang en de invoering van de euro.
ADN
In het jaarverslag wordt ook stil gestaan bij het belang van een goede informatietechnologie. Dat geldt onder meer voor de uitwisseling van gegevens tussen verzekeraars en tussenpersonen. “In dit verband is een optimaal functionerend Assurantie Data Netwerk (ADN), vanwege de hiermee te behalen integratie- en efficiency-voordelen, een absolute ‘must’. En dat laatste is B helaas – niet het geval. Met als gevolg dat het intermediair, ondanks de in het verslagjaar gestarte actie ter promotie van het ADN-gebruik, nog altijd (veel) te weinig berichten via dit netwerk blijft versturen. Datzelfde geldt overigens voor diverse van onze collega-maatschappijen. Een extra reden voor alle betrokkenen om het ADN-gebruik nog klant- en gebruiksvriendelijker te maken. In ons aller belang.” De Noordhollandsche kent zelf al jaren een geautomatiseerd acceptatiesysteem, Nova, dat binnen afzienbare tijd ook toegankelijk zal worden voor assurantiekantoren zonder ADN-aansluiting. “Door middel van Nova is het technisch zelfs mogelijk dat verzekeringsadviseurs op papier met eigen naam en logo de polisbladen van de Noordhollandsche van 1816 uitprinten.”
NVA/NBVA
Als pure intermedairverzekeraar voelt de Noordhollandsche zich ook geroepen om in het jaarverslag een lans te breken voor een fusie van NVA en NBVA. “Ondanks alle goede resultaten uit het verleden zouden wij het, gezien de huidige ontwikkelingen, zowel aan overheidszijde als binnen de turbulente verzekeringsmarkt zelf, van harte toejuichen als NBVA en NVA zich zouden bundelen tot één krachtige belangenorganisatie. Omdat daarmee in onze ogen de belangen van de professionele tussenpersoon op termijn nog beter behartigd kunnen worden.”
De maatschappij wijst ook nog op een ander aspect: “Mede op grond van talrijke signalen ‘uit het veld’ verwachten wij zelfs dat van één krachtige intermediairorganisatie een nog grotere aantrekkingskracht uitgaat op dat deel van de tussenpersonen dat op dit moment (nog) niet is georganiseerd. Wellicht juist wel vanwege het ontbreken van deze krachtenbundeling.”
Toekomst
De Noordhollandsche wil nadrukkelijk waken voor doemdenken in het intermediaire kanaal. “Ondanks de opkomst van allerlei nieuwe alternatieve manieren om verzekeringen te sluiten, zoals Internet, moet niet worden vergeten dat voor de meeste mensen verzekeringen en andere financiële producten zaken zijn, die zij uit onzekerheid, gemakzucht of vanwege de complexiteit liever door anderen voor zich laten regelen. Vertrouwen, kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn daarbij de sleutelwoorden. En die eigenschappen herbergt al sinds jaar en dag het professionele intermediair in zich”, aldus het jaarverslag.
Hoe ziet de maatschappij haar eigen naaste toekomst? Mede op grond van de resultaten in het eerste kwartaal van 1999 verwacht de Noordhollandsche een gematigde groei te behalen op alle terreinen van haar kernactiviteit: het provinciale bedrijf. Noordhollandsche 1998 1997 omzet 93,5 93,3 bedrijfsresultaat 12,6 15,1 nettowinst 5,1 9,8 brutopremies 81,3 81,1 w.v. brand 32,9 34,3 medische varia 4,8 4,5 motor. WA 21,8 21,4 motor. casco 12,9 12,0 – varia 6,9 6,6 – transport 2,0 2,3 technisch resultaat 5,1 7,2 w.v. brand 0,6 1,3 – medische varia 0,4 0,3 – motor. WA 2,1 1,9 – motor. casco 0,6 3,3 – varia 1,4 0,6 – transport 0,1 -0,1 medewerkers 81 81

Reageer op dit artikel