nieuws

Noordhollandsche boekt succes met pakketpolis

Archief

De Noordhollandsche van 1816 heeft in haar 183e boekjaar goede zaken gedaan. De omzet passeerde vorig jaar de grens van f 100 mln en kwam uit op f 100,9 mln. Volgens de verzekeraar is de groei vooral te danken aan het succes van de Combipolis; de pakketverzekering voor particulieren.

Van de totale omzet bestond f 86,6 (81,3) mln uit premie-inkomen. De premie eigen rekening beliep f 74,4 (70,6) mln. De schadelast daalde van f 40,6 mln in 1998 naar f 39,0 mln vorig jaar. Een oorzaak van deze daling is dat er geen grote brand- en hagelschades plaatsvonden, aldus de Noordhollandsche. De schadelast in de branche Motorrijtuigen daarentegen nam net als het jaar daarvoor, aanzienlijk toe. Om die reden heeft de maatschappij de WA-tarieven al met 7% verhoogd. Ook de cascotarieven gaan omhoog. “De toename van het aantal ruitschades is opmerkelijke en het aantal diefstallen van voertuigen waarbij eerst de sleutels uit de woning zijn ontvreemd, komt steeds vaker voor.”
De premie-inkomsten in de branche Transport daalden fors naar f 0,27 (2,0) mln. Met name het opheffen van de tekening in de Luchtvaartpool droeg hier aan bij. Het technische resultaat dook in de rode cijfers en kwam uit op f -0,4 mln (0,1).
De winst na belasting beliep f 10,7 (8,2) mln. Deze werd verminderd met f 3,1 mln voor buitengewone lasten, onder meer voor de Stichting Noordhollandsche van 1816/mr. C.P. Eecen (waaruit schenkingen aan goede doelen worden gedaan) en voor de introductie van de euro.
Onafhankelijkheid
In het jaarverslag maakt de Noordhollandsche van de gelegenheid gebruik om nog eens te benadrukken dat ze een “intermediairverzekeraar pur sang” blijft.
“Juist door ontwikkelingen op het gebied van e-commerce, draadloze communicatie et cetera, wordt de toegevoegde waarde van persoonlijke en professionele advisering meer noodzakelijk. Een goede invulling daarvan door het professionele intermediair is een belangrijke voorwaarde voor de Noordhollandsche van 1816 om succesvol in de markt te blijven opereren.”
De Noordhollandsche zegt zich zorgen te maken over de onafhankelijkheid van het intermediair. “Menig tussenpersoon verkoopt zijn belang aan grote intermediairverzekeraars met het oog op de veranderingen van de Wabb en de gevolgen van het Belastingplan 2001. Wij zien helaas dat in die laatste situatie niet de kansen van de markt, maar eerder de bedreigingen als uitgangspunt worden genomen.”
Om het belang van een onafhankelijk distributiekanaal te onderstrepen, zegt de verzekeraar de contacten met relaties die een “brede, gevarieerde samenwerking nastreven” te intensiveren. “Niet alleen provinciaal maar steeds vaker in volmacht.” Noordhollandsche 1999 1998 (in f mln) omzet 100,9 93,5 bedrijfsresultaat 16,4 12,6 nettowinst 7,6 5,1 brutopremie 86,6 81,3 w.v. brand 33,6 32,9 medische varia 5,4 4,8 motorrijtuigen WA 24,7 21,8 motorrijtuigen casco 15,4 12,9 transport 0,2 2,0 overige varia 7,3 6,9 technisch resultaat 7,0 5,1 w.v. brand 2,3 0,6 medische varia 1,3 0,4 motorrijtuigen WA 0,9 2,1 motorrijtuigen casco 0,7 0,6 transport -0,4 0,1 overige varia 2,0 1,4 medewerkers 84 81

Reageer op dit artikel