nieuws

Noordhollandsche boekt forse groei premie-inkomen

Archief

Dankzij een aanzienlijke premiestijging in motorrijtuigen en in mindere mate brand kwam het bruto premie-inkomen van de Noordhollandsche vorig jaar uit op f 74,0 (66,4) mln. De netto winst nam toe naar f 6,7 (4,9) mln.

De premiestijging schrijft de Noordhollandsche onder meer toe aan het consolideren van de resultaten van de vorig jaar geïntegreerde vee-onderlinge Cérès, en de premieverhogingen van motorrijtuigenverzekeringen.
De premie eigen rekening van Noordhollandsche steeg tot f 58,0 (51,6) mln, met name door het provinciaal bedrijf (+13,1%). Het premievolume uit inkomende herverzekeringen nam opnieuw af, en wel met bijna 10% tot f 3,2 (3,5) mln.
De onderlinge verwacht een verdere stijging van het premie-inkomen door de recente introductie van de Combipolis Particulieren, een pakketpolis voor 12 huishoudelijke risico’s, exclusief motorrijtuigen. Ook de wijziging in de polisvoorwaarden van de aov, waarbij het criterium ‘passende arbeid’ wordt vervangen door ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ zal de produktie een extra stimulans gegeven, aldus de Noordhollandsche. Noordhollandsche (in f mln) 1995 1994 omzet 83,9 75,1 bedrijfskosten 21,4 20,0 netto resultaat 6,7 4,9 bruto premie 74,0 66,4 w.v. ziekte/ongevallen 4,1 4,0 auto 26,7 21,7 transport 3,5 3,5 brand 33,6 31,3 overige varia 6,0 5,8 technisch resultaat 7,5 5,3 w.v. ziekte/ongevallen 0,9 1,9 auto 2,0 0,5 transport -0,1 0 brand 3,6 1,2 overige varia 1,1 1,6

Reageer op dit artikel