nieuws

Noordelijke opleiding voor werk- zoekenden tot pensioenadviseur

Archief

De Stichting Academische Opleidingen Groningen, die niet-regulier onderwijs verzorgt voor academici en HBO’ers in samenwerking met de rijksuniversiteit in Groningen, start op 3 april in samenwerking met de Kring van Onafhankelijke Pensioenadviseurs een opleiding voor werkzoekenden tot pensioenadviseur.

De opleiding tot ‘Junior Pensioenconsultant’ biedt de garantie van een baan of terugontvangst van het cursusgeld ad f 10.000. Deze restitutie vindt plaats als de cursist binnen drie maanden na beëindiging van de praktijkperiode geen baan heeft kunnen vinden.
De opleiding is bestemd voor afgestudeerde academici en HBO’ers die affiniteit hebben met economie, recht en wiskunde. De cursisten dienen niet ouder te zijn dan 35 jaar.
De opleiding bestaat uit twee gedeelten.
Het eerste deel omvat de juridische, fiscale, verzekeringstechnische en commerciële aspecten van pensioenverzekeringen en duurt vier maanden. Het wordt afgesloten met een toets. Leden uit de Kring van Onafhankelijke Pensioenadviseurs (KOPA) treden op als docenten en zijn verantwoordelijk voor de pensioencomponent in de opleiding.
In het tweede deel doen de cursisten gedurende zes maanden praktijkervaring op bij een pensioenuitvoerder of pensioenadviesbureau.
De cursist die de gehele opleiding met succes heeft afgerond, ontvangt een diploma van de rijksuniversiteit Groningen.
Organisaties die nadere informatie willen hebben of een stageplaats willen aanbieden, kunnen contact opnemen met projectmanager mr J. Loopstra, Postbus 7080, 9701 JB Groningen, tel. 050-313.3544.
De KOPA heeft het adres: Postbus 857, 8901 BR Leeuwarden, tel. 058-280.10.46.

Reageer op dit artikel