nieuws

Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd in zee met Portugese verzekeraar

Archief

De Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd heeft een herverzekeringsovereenkomst gesloten met de Portugese verzekeraar Companhía de Seguros Imperio SA, gevestigd te Lissabon. De ‘Lloyd’, opgericht door volmachtbedrijf Moes & Caviet, wil haar positie in de transport- en kunstverzekering versterken.

De samenwerking met de Portugese verzekeraar ‘Imperio’ vloeit voort uit een marktoriëntatie die vorig jaar heeft plaatsgehad ten behoeve van Moes & Caviet en de Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd, aldus directeur P.J. Eriks.
Moes & Caviet wil kunnen beschikken over een internationaal netwerk van kantoren voor begeleiding van bedrijven met buitenlandse vestigingen. De Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd wil mogelijkheden creëren voor uitbreiding van haar werkkapitaal door verkoop van een (minderheids)belang aan de samenwerkingspartner.
Indirect was er al een vorm van samenwerking tot stand gekomen: eind 1994 kreeg Moes & Caviet van de Imperio een gecombineerde volmacht voor brand- en transportrisico’s.
De directie van Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd, en dus van het volmachtbedrijf is eind vorige maand uitgebreid. Naast Eriks en P.W. Wisse Smit is H.W. Caviet (36) tot (derde) directielid benoemd van het familiebedrijf.
Nicheplayer
Nadrukkelijker dan ooit zegt Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd zich te concenteren op de verzekering van brand- en transportrisico’s aan de beurs. Daarnaast wil zij haar rol als nicheplayer, in onder meer de kunstverzekering, verder vergroten.
De consequentie is dat de maatschappij zich steeds meer terug trekt uit de tekening van massarisico’s, waaronder de motorrijtuigenverzekering.
In de grootste branche, transport, wordt Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd geconfronteerd met meer concurentie in de goederentekening. “De marges worden krapper door een toenemend aanbod aan verzekeraarszijde”, schrijft de directie in het jaarverslag. Minder optimistisch is de maatschappij over de resultaten in zeecasco, binnenvaart en luchtvaart.
Sanering autotekening
De sanering van de autotekening is vorig jaar voortgezet.
Na eerder afscheid te hebben genomen van 120 provinciale tussenpersonen die louter autopolissen sloten, is nu ook de tekening stopgezet van autoverzekeringen via gevolmachtigden. Vijf van de zes volmachten zijn ingetrokken, waaronder voor autorisico’s. Wat resteert, is een gecombineerde brand- en transportvolmacht aan Fräser & Co/ Tulleners van Buren.
Op bescheiden schaal worden nog autoverzekeringen ondergebracht door 40 resterende, hoofdzakelijk grotere NVA-kantoren. “We beperken ons tot het mondjesmaat verzekeren van auto’s aangeboden door bestaande relaties. Absoluut alleen uit service-oogpunt, want diep in mijn hart zou ik het liefst er helemaal mee willen stoppen”, zegt Eriks.
Het bruto premie-inkomen auto liep in 1994 terug van f 7,5 naar f 6,6 mln, waarvan f 6,3 (7,1) mln voor eigen rekening. Het verlies in deze branche bedroeg f -0,8 (-1,1) mln, met name door de noodzaak tot verhoging van de technische voorziening voor letselschaden te verhogen, aldus Eriks. Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd 1994 1993 (in / mln) bruto premie-inkomen 30,4 28,7 w.v. auto 6,3 7,5 brand 6,2 5,3 transport 15,9 14,3 overige varia 1,6 1,6 brancheresultaat 0,1 -0 w.v. brand -0,2 -0 auto -0,8 -1,1 transport 0,7 0,8 overige varia 0,4 0,2 kosten 1,3 1,4 provisie 3,1 3,2 netto resultaat 0,3 0,2

Reageer op dit artikel