nieuws

Noodrem

Archief

In zijn reclames rept zorgverzekeraar Menzis van een ‘menz’. Hij kan veel die ‘menz’, afgaande op de commercials: “De menz beweegt, de menz lacht, (…), de menz huilt, de menz droomt, de menz is”. Sinds vorige week weten we dat de menz niet fuseert.

Het afgelopen half jaar zag machinist Roger van Boxtel alle seinen op groen staan. Maar vlak voor het eindstation hebben de leden aan de noodrem getrokken. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen een onderlinge waarborgmaatschappij en dat moet Van Boxtel even over het hoofd hebben gezien. Alle directies waren het erover eens: Menzis, Agis en Delta Lloyd Zorg moeten fuseren. Alle commissarissen applaudisseerden. En ook kartelopzichter NMA zag geen bezwaar. De ledenraad van Agis zag het eveneens helemaal zitten, maar de 45 koppen tellende raad van Menzis vrijwel unaniem niet.
En dus is er geen “historische stap”, waarover Van Boxtel in het voorjaar nog hardop dagdroomde. Bij de fusieaankondiging in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam borrelde even de vraag op of Van Boxtel met die opmerking op de fusie doelde of op zijn persoonlijke promotie tot topman van de nieuwe zorgreus. Toegegeven, dat was een goedkope gedachte. Niettemin bleven overtuigende argumenten waarom Menzis de fusie ambieerde achterwege. Die noodzaak was bij de partners overduidelijk. Delta Lloyd is (incl. Ohra) met circa 700.000 verzekerden te klein om weerwerk te bieden tegen grootmachten als VGZ/Univé, Achmea en CZ. En Agis kampte met administratieve problemen, weinig geld en wankelde nog na van de mokerslag die ruim 400.000 verzekerden uitdeelden door massaal op te stappen.
Van een dreigend verlies van de ziel van de menz (verzekeren zonder winstoogmerk) moest Van Boxtel niets weten. “We bestemmen het geld straks voor de zorg. Waar we overhouden, keren we uit aan de aandeelhouders”, zei hij. Het is de ledenraad van Menzis niet helemaal duidelijk geworden waar de grens van ‘overhouden’ wordt getrokken.
De blokkade van de ledenraad moet verder in historisch perspectief worden gezien. Binnen Menzis is ruimschoots ervaring opgedaan met fusieleed. Het minst pijnlijk was nog de vorming van Amicon. De samenvoeging van enkele regionale ziekenfondsen leverde vooral problemen met de automatisering op. Ronduit ontevreden was het Regionaal Ziekenfonds Groningen met de particuliere ziektekostenverzekeraar Geové. De opbrengst kwam dichter bij ‘een lijk in de kast’ dan bij een ‘bruidsschat’. Die fout wensen de leden van Menzis niet nog eens te maken.
Ondanks de publieke correctie van zijn beleid zegt de ledenraad nog alle vertrouwen te hebben in Roger van Boxtel. Maar binnen Menzis hebben de geloofwaardigheid en het leiderschap van de voormalig minister onmiskenbaar een deuk opgelopen. Hoeveel menz is Van Boxtel om daaruit niet zijn conclusies te trekken?
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel