nieuws

Nominale ziekenfondspremie komt uit op circa e 140

Archief

Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de ziekenfondsen volgend jaar voor de nominale premie gemiddeld zo’n e 67 meer rekenen dan de rekenpremie die dan e 72 per jaar is. In dat geval zal het dus gaan om e 139.

De kosten per ziekenfondsverzekerde, zullen volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) volgend jaar ongeveer 3% stijgen. Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat door de invoering van de DBC’s geen kostenverschuiving plaatsvindt tussen het ziekenfonds en de particuliere markt. Is dat wel het geval, dan kan de kostenstijging uitkomen op 0,9%. De invoering van DBC’s (clusters van behandelingen met vaste prijzen) leidt tot kostenverschuivingen van oudere verzekerden (die goedkoper worden) naar jongere verzekerden (die duurder worden) onder meer, omdat de verpleegduur er qua kosten niet meer toe doet. “Anders dan bij particuliere verzekeringen heeft dit bij ziekenfondsen geen effect op de macrokosten”, stelt ZN. “Door invoering van de DBC’s zullen de kosten bij ziekenfondsen eenmalig sterk toenemen, maar dit heeft geen effect op de nominale premie doordat is afgesproken dat de extra kosten zullen worden vergoed uit de algemene kas.”
Als gevolg van de kostenstijgingen verwacht ZN dat de ziekenfondsen op de nominale jaarpremie van e 72 een opslag zullen leggen van gemiddeld e 67. Indien wordt ingeschat, dat de invoering van de DBC’s wel kostenverschuivingen met zich meebrengt zal het gaan om een opslag van gemiddeld e 49.
De rekenpremie voor de nominale premie (het bedrag dat het ziekenfonds met de algemene ziekenfondskas moet verrekenen, ongeacht wat hij zijn verzekerde in rekening brengt) wordt door de overheid voor 2005 verlaagd van e 222 per jaar naar e 72. De verlaging houdt verband met de no-claimteruggaveregeling die volgend jaar wordt ingevoerd. Ziekenfondsen gaan e 250 per volwassene heffen hetgeen in het totaal neerkomt op e 2.065. Geraamd wordt dat ze hiervan per volwassen verzekerde e 80 aan no-claim gaan teruggeven, hetgeen in totaal neerkomt op e 675 mln. In samenhang hiermee wordt de rekenpremie met e 190 verlaagd, hetgeen in verband met kostenstijgingen uitkomt op e 150.

Reageer op dit artikel