nieuws

Nominale premie maakt 17% van ziekenfondskosten uit

Archief

De nominale ziekenfondspremie bracht vorig jaar 17% van de totale ziekenfondsuitgaven op. In 1998 was dit nog maar 7%.

In de financiering van de Ziekenfondswet speelt – zoals de bedoeling is – de nominale ziekenfondspremie een steeds grotere rol. Dit blijkt uit CVZorgcijfers 1998-2003 een uitgave van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). In genoemde periode steeg de gemiddelde nominale ziekenfondspremie van e 98 naar e 356.
De totale uitgaven in het kader van de AWBZ en de Ziekenfondswet zijn in de periode 1998-2003 met ruim 50% gestegen van e 24,5 mld naar e37,0 mld. In 2003 ging ongeveer 43% van de totale uitgaven naar de chronische zorg (clusters ‘Gehandicaptenzorg’ en ‘Verpleging en Verzorging’). Ongeveer 25% van de uitgaven ging naar specialistische hulp en de daarmee samenhangende ziekenhuiszorg. De geestelijke gezondheidszorg nam 9,5% in beslag, de farmaceutische zorg 8,4%, en de huisartsenzorg 2,9%. Met de beheerskosten voor ziekenfondsen, zorgkantoren en diverse bestuursorganen was 2% van de uitgaven gemoeid.

Reageer op dit artikel