nieuws

NOG wijzigt voor- waarden autopolis

Archief

NOG heeft de voorwaarden voor haar autopolis per 1 juli gewijzigd. De mutaties gaan in voor nieuwe polissen.

Nieuw in de polisvoorwaarden is de vermelding, dat verzekerden akkoord gaan dat de helpdesk van het Vermiste Auto Register (VAR) wordt ingelicht bij diefstal van hun motorrijtuig. Tevens is vastgelegd dat bij opschorting van de polis de (gereserveerde) premie aan de maatschappij vervalt, indien de dekking niet binnen drie jaar in kracht wordt hersteld.
NOG heeft verder in de voorwaarden opgenomen dat de schade moet worden hersteld volgens de richtlijnen van de maatschappij om aanspraak te kunnen maken op Schadegarant-condities. Ruitschade valt daar niet onder. Bij totaal verlies keert NOG voortaan niet eerder uit dan na overlegging van sloopverklaring en vrijwaringsbewijs.
De voorwaarden zijn ook uitgebreid met de rubrieken ‘recht’ en ‘klachten’, waarin respectievelijk is vermeld dat Nederlands recht van toepassing is, en dat verzekerden met hun klachten bij enkele met name genoemde instanties terecht kunnen.

Reageer op dit artikel