nieuws

Nog volop kansen in rechtsbijstand

Archief

Door Wim van Groenewoud

De rechtsbijstandpolis is in trek, stelt Wim van Groenwoud. De tussenpersoon kan volgens hem op dit terrein nog goede zaken doen: werkelijk iedereen is een gegadigde en bij elk klantcontact kan het product onder de aandacht gebracht worden. Ook een beperkte rechtsbijstanddekking kan gebruikt worden om de klant te binden.
De rechtsbijstandverzekering voorziet in een toenemende behoefte: een groei van het premie-inkomen met 16,4% is het beste bewijs daarvan. Inmiddels beschikt één op de vijf huishoudens over een rechtsbijstandverzekering. Dat zijn 1,4 miljoen polissen. In 1990 waren dat er nog maar 300.000. We zijn ons steeds meer bewust van onze rechten en willen deze dan ook graag gehonoreerd zien. Lukt dat niet in onderling overleg, dan gaan we gewoon naar de rechter.
De overheid stelt het rechtssysteem voor iedereen open, maar voor de subsidie op de ‘toevoegingen’ – zoals de gratis advocaat of de advocaat tegen verminderd tarief – komen steeds minder mensen in aanmerking. De laatste aanpassing dateert van begin dit jaar. Er zijn inkomensnormen en vermogensnormen. Heeft een alleenstaande bijvoorbeeld een vermogen van meer dan e 6.370, dan is er geen mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtshulp door de overheid. Voor gehuwden en samenwonenden ligt de grens op e 9.100. Voor de overwaarde op de eigen woning is een speciale regeling. Hier blijft een waarde van e 65.344 buiten beschouwing voor de beoordeling of een rechtzoekende in aanmerking komt voor rechtshulp. Geen bedragen die nauwelijks voorkomen. En dat betekent dat de rechtsbijstandverzekering voor steeds grotere groepen mensen interessant is. De premie is te overzien en veel mensen zien het nut van zo’n verzekering wel in.
Genoeg te doen
Een zich in het ongelijk voelende burger kan op diverse plaatsen terecht om zijn beklag te doen. Een werknemer die is aangesloten bij een vakvereniging, kan bij een arbeidsgeschil aankloppen bij zijn bond om zich (juridisch) te laten bijstaan. De automobilist die lid is van de ANWB, zal bij geschillen ontstaan door deelname aan het verkeer aankloppen bij de juridische afdeling van de vereniging. Hetzelfde is het geval bij een conflict over de woonsituatie waarbij een lid van de Vereniging Eigen Huis is betrokken. Daarnaast zijn er nog rechtsbijstanddekkingen op bijvoorbeeld de reisverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en bij diverse creditcards en waarschijnlijk zie ik dan nog een aantal mogelijkheden over het hoofd. Het beeld is echter dat er een wirwar is van dekkingen, die soms overlappend zijn en in ieder geval ook leemtes in stand laten.
Het voordeel van de rechtsbijstandverzekering is dat je zelf tot op zekere hoogte kunt kiezen voor welke gebieden je dekking wenst. Bijvoorbeeld voor deelname aan het verkeer, geschillen die samenhangen met wonen of inkomen, et cetera.
Is er eigenlijk nog wel markt voor de tussenpersoon, die extra aandacht wil schenken aan de rechtsbijstandverzekering? Een jaarlijkse groei met 10% lijkt waarschijnlijk, totdat zo’n 50% van de huishoudens particulier is verzekerd. Er is dus nog genoeg te doen.
Maar hoe werkt dat dan? Als tussenpersoon zul je zelden gebeld worden met de vraag van een klant om een rechtsbijstandverzekering. Verzekeringen zijn brengproducten, maar doe je dat slim, dan zal het een verzekeringsvorm zijn die betrekkelijk gemakkelijk aan de man gebracht kan worden. De cijfers bewijzen dit.
De rechtsbijstandverzekering lijkt me ook een verzekeringsvorm die voor de tussenpersoon zelf nog een bijkomend voordeel oplevert. Naast de provisie is er het voordeel dat bijstand bij schade overgelaten kan worden aan de verzekeraar. Dus geen autoverzekering zonder rechtsbijstand. En vul zelf maar verder in, want het geldt ook bij wonen en inkomensverzekeringen.
Dit betekent dat vrijwel iedereen gegadigde is voor deze verzekeringsvorm. Bij alle klantcontacten met verzekerden, kan de rechtsbijstandverzekering onder de aandacht gebracht worden. Dat kunnen ook de mensen op kantoor zijn die zich bezighouden met de administratie. Een kwestie van attent zijn en (ingestudeerde) gesprekstechniek. Zo benut je ook de contacten met klanten, die administratief van aard zijn.
Kortste weg
Als er één verzekeringsvorm is die zich leent voor internet, dan is het rechtsbijstand wel. De verzekering wordt niet alleen aangeboden, maar is ook online te sluiten. Ik zou elke tussenpersoon adviseren eens op internet te kijken naar de websites op het gebied van rechtsbijstand. Het lijkt me dat eenvoudige rekenmodules en (elektronische) formulieren zo beschikbaar gesteld kunnen worden door intermediairverzekeraars, die zo te zien al heel wat ervaring hebben in de bewerking van de markt via internettoepassingen.
beperkte verkoopcapaciteit ter beschikking. De elektronische snelweg lijkt me de kortste weg naar (een groot deel) van de klanten. Een actief verwijzingsbeleid naar de eigen website biedt veel mogelijkheden, zeker voor de rechtsbijstandverzekering.
Testimonials
Veel mensen zijn nieuwsgierig naar wat anderen is overkomen aan ellende. Het is de bestaansgrond voor de roddelbladen. De tussenpersoon kan relaties op zijn site laten zien in welke gevallen de rechtsbijstandverzekering uitkomst kan bieden. Bijvoorbeeld:
Erik van de Putte kwam ’s ochtends op zijn werk en hoorde dat hij meteen bij zijn baas verwacht werd. Toen hij binnenkwam, werd ‘m meteen duidelijk dat … (Klik hier om verder te lezen).De relatie met de buren was vanaf het begin al niet geweldig. Maar toen Annemarie die middag in haar tuin kwam, wist ze niet wat ze zag. Het was alsof …. (Lees verder).De autorit die Kees van der Zee die dag maakte, zal hij niet meer vergeten. Hij reed op de snelweg van Den Bosch naar Utrecht, toen een grote vrachtwagen ….(Lees verder)De gloednieuwe breedbeeldtelevisie aangeschaft voor het Europeess Kampioenschap voetbal in Portugal was door Paul Zegers met zorg uitgekozen. De hoge aanschafprijs was voor hem geen probleem geweest, maar …. (Lees verder).In feite kan de tussenpersoon voorbeelden putten uit de eigen praktijk. De voorbeelden zijn gekozen op de belangrijkste gebieden voor de rechtsbijstandverzekering: arbeids-, buren-, verkeers- en consumentenrecht. Iedereen zal zich kunnen herkennen in de geschetste voorbeelden.
Diverse mogelijkheden
Als tussenpersoon kun je ook een beperkte rechtsbijstanddekking gebruiken om klanten aan je te binden. Je hebt bijvoorbeeld een eigen pakketpolis in volmacht (dat kan ook via een inkoop- of back-officeorganisatie) en je wilt je klanten iets extra’s bieden. Dat kan dan met een telefonische opvangdienst die als juridische wegwijzer fungeert. Veel mensen zijn al geholpen als ze even wegwijs worden gemaakt in het woud van instanties of even te horen krijgen of ze een verdedigbaar standpunt hebben in een conflict. Zo’n service is denkbaar voor alle klanten, ongeacht of ze nu een complete rechtsbijstanddekking hebben of niet. Het maakt je uniek, je onderstreept het serviceconcept van je kantoor en het ontlast de eigen organisatie.
Ook in de zakelijke markt zijn er veel kansen voor het intermediair op het terrein van rechtsbijstandverzekeringen. Het incassorisico is een tot de verbeelding sprekend risico voor veel ondernemers. De juridische hulpverlening is apart te verzekeren, maar je kunt tegenwoordig ook het ‘briefpapier’ gebruiken van een organisatie voor de laatste mailing, voordat je de rechter inschakelt. Je lift als het ware mee op de autoriteit van de organisatie die deze dienst ter beschikking stelt. Door het gebruik van internet, kan alles heel snel en vrij goedkoop. Wees er alert op welke diensten via de bemiddeling van het assurantiekantoor aangeboden kunnen worden. Behalve voor de verkoop verdient tegenwoordig ook de inkoop van diensten de aandacht van het intermediair. Hier kan met enige creativiteit concurrentievoordeel behaald worden.

Reageer op dit artikel