nieuws

NOG volgt met Koophuis Nederland-formule voorbeeld van hamburgerketen

Archief

NOG volgt met Koophuis Nederland-formule voorbeeld van hamburgerketen

McDonalds
Met de introductie van de Koophuis-formule eerder dit jaar beoogt verzekeraar NOG wezenlijk niets anders dan destijds de hamburgerfabrikant McDonalds: vergroting van de afzet via een eigen distributiekanaal. Voor het intermediair betekent de formule uitbreiding van het dienstenpakket met bemiddeling in onroerend goed.
Het plan van NOG om de produktie van verzekeringen op te voeren door middel van een franchise-organisatie in o/g-bemiddeling dateert van vijf jaar geleden. De verzekeraar ging zelfs een kijkje nemen in de VS om te zien hoe dergelijke franchise-organisaties daar werkzaam zijn. De filosofie erachter wordt al jaren onderkend door makelaars in onroerend goed die ook hypotheken sluiten: de bemiddeling in onroerend goed vormt het begin van het adviestraject, waarin ook hypotheek en aanverwante verzekeringen aan de orde kunnen komen.
“Op die manier ontstaan er totaalrelaties, die voor NOG van belang zijn voor de verdere uitbreiding van de verzekeringsproduktie”, zegt directeur T.G. Wu, die samen met algemeen directeur drs M.A. van Erven de directie vormt van Koophuis Nederland.
Volledige zeggenschap
De Koophuis-formule werd ontwikkeld door een tweetal assurantiekantoren in Zwijndrecht (Kat Assurantiën) en Dordrecht (Schrijvers Assurantiën). Zij betrokken NOG erbij toen deze maatschappij grote belangstelling toonde voor een franchise-organisatie op het gebied van onroerend goed-bemiddeling. De formule werd getest bij assurantiebedrijf Zaanse Assurantie Compagnie (ZAC), thans één van de franchisenemers.
Wu: “Daaruit mag worden afgeleid dat de proef succesvol is verlopen. Ons ging het er om te weten te komen of de formule overdraagbaar is aan potentiële franchisenemers.”
Bij de start van de Koophuis-organisatie had NOG een belang van 54% en de beide tussenpersonen elk 23%. Voor het eind van dit jaar zal de verzekeraar echter volledige zeggenschap krijgen over Koophuis Nederland, nu beide andere aandeelhouders – na verschil van mening onderling – bereid zijn hun belang af te stoten. “Om als Koophuis-organisatie een uniform herkenbaar beleid te kunnen voeren, is dat beter, te meer omdat NOG inmiddels fors in de franchiseketen heeft geïnvesteerd”, aldus Van Erven.
Zorgvuldige selectie
Koophuis telt op dit moment twintig vestigingen. De franchise-organisatie heeft in het land vijftig regio’s geselecteerd naar postcode en gemiddeld inwonertal. “Werkgebieden in het noorden zijn dus groter dan in het westen”, licht Van Erven toe.
Kandidaat-franchisenemers recruteert Koophuis uit het tussenpersonenbestand van NOG. Alleen kantoren met vier of meer medewerkers, die een “goed draaiende business hebben” komen in aanmerking, vertelt Wu.
“De selectie is zeer zorgvuldig, want het heeft geen zin om met assurantiekantoren in zee te gaan die niet beantwoorden aan onze eisen op het gebied van ondernemerschap of die volledig voorbijgaan aan de beperkingen die aan een franchise-organisatie kleven. Meestal gaan Van Erven en ik daarom samen naar een kandidaat-deelnemer toe. De indruk die we dan opdoen, is niet altijd goed te definiëren, maar we voelen dat het wél of niet klikt. Als we beiden geen warm gevoel overhouden aan zo’n bezoek, doen we het niet.”
Nieuwe franchisenemers zijn verplicht een opleiding te volgen van enkele weken. NOG en Koophuis hebben daartoe docenten met een NVM-achtergrond bereid gevonden een drietal cursussen (hypotheekadvisering, o/g-bemiddeling, en officemanagement) te verzorgen.
Het franchisecontract wordt minimaal aangegaan voor vijf jaar. De samenwerkingsvoorwaarden kennen onder meer een anti-concurrentiebeding van een jaar en hoge boetebepalingen bij overtreding van (werk)afspraken. “Natuurlijk onder het voorbehoud van rechterlijke matiging, maar anderzijds willen we als Koophuis toch een stok achter de deur hebben”, aldus Van Erven.
Het franchisecontract kent geen bepalingen omtrent verplichte ‘winkelnering’ van verzekeringen bij NOG. WU: “Absoluut niet. Natuurlijk zal de maatschappij proberen het de tussenpersonen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om posten bij haar te sluiten, onder meer door hoge service via de helpdesk en een vip-behandeling door de afdelingen, maar verder dan een persoonlijke binding gaan we niet.”
Laagdrempelige entree
De huisstijl van de Koophuis-keten is uniform: overal treft men dezelfde roodgrijze inrichting aan met centrale balie voor zowel de vastgoed-cliënten als de hypotheekcliënten, een spreekkamer met tv/video, etc.
“Een winkelconcept binnen de o/g-bemiddeling is vrij bijzonder. De entree is laagdrempelig: iedereen kan vrij binnenlopen en ongestoord kennis nemen van het aanbod van koopwoningen”, vertelt Van Erven. De uniforme aanpak komt ook tot uiting in de werkwijze. Bij de verkoop van woningen bemiddelen alle Koophuis-vestigingen op dezelfde wijze: opnamen worden gemaakt van woonhuis en woonomgeving (“Een ontdek-je-plekje-videoband”), een driehoekig roodwit verkoopbord komt in de tuin (“Aspirant-kopers gaan vaak per auto op zoek naar huizen”), en er wordt administratieve hulp verleend.
Het eigenlijke verkoopwerk doet de huiseigenaar zelf. “Wie is nu beter in staat om een woning aan te prijzen”, zegt Van der Erven. “Omdat de bemiddelaar minder tijd daaraan kwijt is, kunnen de kosten ook beperkt blijven.” Afname van het standaardpakket kost de verkoper 1% van de verkoopsom.
Eénmalige en doorlopende kosten
In ruil voor administratieve en commerciële diensten van de franchise-organisatie betalen franchisenemers een entreebedrag van f 50.000 en een kostenvergoeding die in vijf jaar wordt afgebouwd van 20% naar 12% over een ‘forfaitair bedrag’, zijnde de gemiddelde provisies uit o/g-bemiddeling en hypotheekadvisering. Daarvan wordt 40% meteen teruggesluisd naar het reclame- en promotiefonds van de Koophuis-vestiging.
Van Erven: “Met opzet is gekozen voor een aflopend provisiepercentage, omdat de te betalen vergoeding in verhouding moet blijven staan met de geleverde diensten. Dat is vaak het breekpunt geweest in andere franchise-organisaties. In de aanvangsjaren wanneer de franchise-organisatie relatief veel aandacht moet geven aan startende franchisenemers zijn hoge fees geen probleem. Op termijn wordt dat anders, omdat de franchisenemers dan veel zelfstandiger werken. Dus moeten de fees op termijn terug worden geschroefd.
Om problemen te voorkomen, is een franchiseraad in het leven geroepen die in beginsel een adviserende functie heeft. Initiatieven die de franchiserelatie evenwel zouden kunnen schaden, kan de raad blokkeren. De Koophuis-organisatie verwacht nochtans niet dat de franchiseraad ooit een ‘machtswoord’ moet spreken. Wu: “Deze franchise-organisatie is minder kwetsbaar, omdat de ondernemers ook assurantietussenpersoon zijn. Ze krijgen er letterlijk en figuurlijk een winkel bij, en zijn dus minder sterk afhankelijk van de inkomsten uit hun nieuwe activiteiten dan bijvoorbeeld gespecialiseerde franchiseketens.”
De directie van Koophuis Nederland: drs M.A. van Erven (links) en T.G. Wu, tevens directeur van NOG. ———————————————————— Kaderbericht
Vestigingen Koophuis
De 20 vestigingen van Koophuis zijn: Koophuis Amsterdam, tel. 020 – 671.47.81/676.70.66 (fax) Koophuis Apeldoorn, tel. 055 – 55.55.54/55.50.47 (fax) Koophuis Arnhem, tel. 085 – 51.83.81/51.87.16 (fax) Koophuis Bergen, tel. 02208 – 995.00/981.16 (fax) Koophuis Den Haag, tel. 070 – 356.03.77/356.14.50 (fax) Koophuis Drachten, tel. 05120 – 110.10/414.87 (fax) Koophuis Ede, tel. 08380 – 526.80/514.54 (fax) Koophuis Eindhoven, tel. 040 – 46.66.00/46.26.27 (fax) Koophuis Gorinchem, tel. 01830 – 318.99/362.38 (fax) Koophuis Haarlem, tel. 023 – 42.33.51/42.21.09 (fax) Koophuis Hoofddorp, tel. 02503 – 224.99/264.94 (fax) Koophuis Leerdam, tel. 03451 – 115.15/193.80 (fax) Koophuis Purmerend, tel. 02990 – 715.11/718.01 (fax) Koophuis Scheemda, tel. 05979 – 34.07/13.34 (fax) Koophuis Stadskanaal, tel. 05990 – 506.54/111.84 (fax) Koophuis Zaandam, tel. 075 – 70.55.66/70.53.61 (fax) Koophuis Zwijndrecht, tel. 078 – 19.16.00/19.48.84 (fax). ————————————————————–

Reageer op dit artikel