nieuws

NOG verdubbelt produktie dankzij samenwerking SNS

Archief

De samenwerking met SNS Bank legt verzekeringsdochter NOG geen windeieren. De nieuwe produktie werd vorig jaar verdubbeld, waarvan de helft via SNS-kantoren. De omzet groeide met ruim 16% naar f 542 (466) mln.

De grootste groeier bij NOG was het levenbedrijf. Het bruto premie-inkomen steeg met 22% naar f 281 (231) mln, mede door introductie van het unit-linked produkt Pesoonlijk Vermogen Plan waarbij wordt belegd in fondsen van SNS Bank. “Dit produkt blijkt bij het intermediair aan te slaan”, aldus NOG.
De hypotheekportefeuille steeg in omvang naar f 1.094 (858) mln, waarvan f 374 (354) mln in eigen beheer. NOG kondigt aan de hypotheekactiviteiten te zullen uitbreiden door samenwerking met externe geldgevers.
Het schadebedrijf groeide licht en wist het netto resultaat te verbeteren tot f 1,3 (-1,2) mln.
De bedrijfskosten van NOG namen toe tot f 47 (41) mln. De provisies beliepen f 54 (45) mln, waarvan f 28 (22,5) mln aan levenprovisies.
De informatie-technologie wordt vernieuwd. Besloten is tot de implementatie van een Venozolaans pakket Insunix, een aan relationele database gekoppeld pakket dat klantgericht werken, flexibiliteit, en snelle produktontwikkeling mogelijk maakt voor alle activiteiten (leven, schade, hypotheken). NOG Verzekeringen 1995 1994 omzet 542 466 w.v. premie-inkomen 403 344 bedrijfskosten 101 86 netto resultaat 12 9 Levensverzekeringen premie-inkomen 280 231 w.v. koopsommen 65 38 technisch resultaat 12 9 Schadeverzekeringen premie-inkomen 122 113 w.v. medische varia 7 7 auto 44 40 brand 61 58 overige varia 11 9 technisch resultaat 15 9 w.v. medische varia 2 1 auto 3 -3 brand 8 8 overige varia 2 2 Medewerkers 268 253

Reageer op dit artikel